resultatexempel

Svenska poliser utbildar liberianska kollegor

Uppdaterad: 30 november 2017

Ett nytt polisväsende håller på att byggas upp i Liberia och den svenska Polismyndigheten och Nationella operativa avdelningen deltar i arbetet. Det handlar om att utveckla nya arbetsmetoder trots kraftigt begränsade resurser. Projektet finansieras av Sida.

Vägarna ut ur Liberias huvudstad Monrovia är igenkorkade av trafik, och inte blir det bättre av att det är regnperiod och pölarna ibland så djupa att bilarna riskerar att fastna. En stund efter att vi lämnat den kommersiella hamnen bakom oss kommer vi till förstaden Brewerville. Det här är ett av de distrikt i länet Montserrato där samarbetet mellan Liberias och Sveriges polismyndigheter pågår för fullt.

Fyra gånger per år, en månad åt gången, kommer tre svenska poliser till Liberia för att utbilda och samverka med sina lokala kollegor. Ett önskemål från liberiansk sida har varit att det är samma personer varje gång och vid det här laget känner man varandra väl.

Inhyrda på ett hotell arbetar grupper av poliser med att lära sig ny utrustning som ska användas för brottsplatsundersökningar. I en större sal sitter ett tiotal poliser som deltar i undervisning om bland annat vittnespsykologi och om hur man säkrar bevis på en brottsplats. Allt för att utredningsprocessen ska bli så rättssäker som möjligt, vilket är en utmaning för den liberianska polisen. En annan är samarbetet mellan polis och åklagare.

– Kriminaltekniken i Liberia är på en mycket grundläggande nivå. Traditionellt har man ofta gripit någon som pekats ut för ett brott och medan personen varit inlåst har polisen försökt samla bevis. Ett resultat är att 80 procent av alla som sitter i fängelser och häkten gör det utan att vara dömda. Därför är det viktigt polisen lär sig att säkra bevis och göra själva brottsutredningen innan personen grips, berättar Stefan Hagberg från Polismyndigheten som är lokal projektledare för programmet.

Ett annat problem är trånga och överfulla polisstationer. Att ha tillgång till avskilda rum är inte minst viktigt för att kvinnor och barn ska våga berätta om övergrepp de varit med om. I samarbetet ingår därför pengar för att utrusta särskilda så kallade family protection areas på tre polisstationer.

Polisen brottas med dålig lön och arbetsmiljö

En stor utmaning är att bygga upp motivationen inom poliskåren. Lönen är låg och arbetsmiljön ofta usel. Det saknas datorer, skrivare och annat. Dessutom måste poliserna själva ofta bekosta den diesel som behövs för att driva stationernas elgeneratorer. Det är med andra ord mycket som krävs av de poliser som kämpar på, år efter år.

– I det här samarbetet gäller det att hitta de poliser som har en passion för yrket och som vill göra gott och utveckla sig själva och landet, trots lönen och de stora bristerna, konstaterar Stefan Hagberg.

Varney Ali Sherif är biträdande polismästare inom det liberianska polisväsendet och huvudansvarig för samarbetet med Sverige.

– Polisen är en viktig del i hur staten uppfattas av medborgarna och genom att stärka vår kapacitet kan vi också bygga ett ökat förtroende. Att människor kan lita på polisen är en viktig del av demokratin och fredsprocessen, konstaterar Varney Ali Sherif.

Ambitionen är att åtminstone någon i varje distrikt ska genomgå den nya utbildningen.

 – Vi försöker identifiera dem som är bäst på att förstå och förklara och därefter utbilda dem så att de i sin tur kan leda utbildningar och föra kunskapen vidare till sina kollegor, fortsätter Varney Ali Sherif.

Eva Lindhé och Thomas Lundström är två av de svenska poliser som regelbundet åker till Liberia och arbetar med programmet.

– Det svenska stödet handlar om kunskapsutveckling och inte om utrustning. När vi genomför utbildningar har vi som mål att de ska fungera utan datorer. Samtidigt tror jag att man kan åstadkomma mycket också i det lilla, säger Thomas Lundström.

Trånga polisstationer försvårar arbetet

Vi fortsätter till den lokala polisstationen. Utanför sitter en grupp kvinnor med barn: en del är anhöriga, andra där för att sälja saker. Innanför en mottagningsdisk skymtar ett rum bakom galler. Det är arresten som alla som ska in måste gå förbi. Där inne står och sitter ett 20-tal män. Snett över finns ett litet rum med öppen dörr: alla kan både se och höra vad som pågår där inne. En bit bort ligger stationschefens rum. Större än så är det inte.

– Ja, så här ser vår arbetssituation ut, konstaterar Blama Yancy som är chef för polisverksamheten i distriktet.
Två poliser framför arresten i polisstationen i Brewerville

En liten bit bort ligger en ny polisstation som är under uppbyggnad. Att den överhuvudtaget byggs är tack vare människorna i distriktet. De har själva samlat ihop de pengar som krävs för att bekosta arbete, material och inredning. Samtidigt är just detta engagemang ett bra kvitto på att människor i distriktet faktiskt har förtroende för poliskåren.

Vi går in och skillnaden är förstås enorm. På stationen kommer det bland annat att finnas ett ombonat rum med leksaker där barn kan känna sig trygga.

Fler kvinnor vågar anmäla övergrepp

En av de poliser som deltagit i den svenska utbildningen är Pascaline Kamara som sedan 2007 arbetar som utredare med fokus på familjevåld.

– Jag lärde mig mycket som jag kommer att ha nytta av i framtiden, inte minst när det gäller minnespsykologi. Som till exempel att bara för att ett våldtäktsoffer inte kan beskriva rummet hon varit i så behöver det inte betyda att hon inte varit där. Det finns helt enkelt saker vi inte klarar av att minnas, konstaterar Pascaline Kamara.

Själv brottas hon också med små resurser i sitt vardagliga arbete, men det viktigaste är, menar hon, att utvecklingen ändå går åt rätt håll. Tidigare var det få kvinnor som ens vågade anmäla övergrepp, det ansågs så skamfullt för dem själva. Idag är det många fler som anmäler.

– Jag blev polis därför att jag ville bidra med något, och framför allt stödja kvinnor. De ska kunna känna att de kan prata med oss poliser, att vi respekterar dem och tar det de säger på allvar. Och även om mycket återstår känner jag att det blir bättre och bättre.

Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />