Bernard Jappa är koordinatör i Liberia för reformering av de finansiella systemen.

Bernard Jappah arbetar med att göra Liberias finansiella system effektivare och mer transparenta.

Foto: Anette Widholm Bolme/Sida

resultatexempel

Effektiva system förebygger korruption

Uppdaterad: 19 juni 2014

Sverige stödjer satsningar på finansiell styrning och transparens i Liberias offentliga administration. Det förebygger korruption och tryggar freden - vilket gynnar fattigdomsbekämpningen.

- Om människor ska få det bättre måste vi kunna använda våra begränsade resurser på bästa sätt, säger Bernard Jappah, koordinatör som leder arbetet med att reformera de liberianska finansiella systemen.

Kontoret ligger fem slitna trappor upp i finansministeriet med långa anonyma korridorer med gulvita stängda dörrar. Bakom en av dem finns en stor datahall där personal på olika ministerier får utbildning i det nya datorstyrda systemet som kunnat sjösättas genom Sida-stöd.

För Sida stödjer sedan några år ett omfattande program för Liberias ansträngningar i arbete mot korruption. En stor satsning är att göra de finansiella systemen effektivare och mer transparenta.

- Bra finansiella system fungerar som ett lokomotiv för att driva utvecklingsprocesserna, säger Bernard Jappah.

Liberia kommer från ett 14 år långt krig som slagit sönder landets strukturer. Bättre finansiell styrning är ett sätt för regeringen att skaffa sig legitimitet och få befolkningens förtroende för att kunna fungera, menar Bernard Jappah. Om privatpersoner och civila samhällets organisationer inte kan ha insyn i hur landets resurser spenderas ökar dessutom risk för ny konflikt.

Sidas handläggare Robert Backlund berättar att en av de stora utmaningarna har varit brist på el och uppkoppling till internet. Men med investeringar i generatorer har problemet kunnat lösas. Nu rullar Liberia själva ut datorsystemet på åtta ytterligare ministerier. Systemet gör att det nu går att få överblick över resurserna och ha uppdaterad data över hur de spenderas.

Bernard Jappah menar att det funnits visst internt motstånd hos personalen när det nya systemet skulle introduceras. Stora ansträngningar görs för att fortbilda personalen och få in rätt kompetens. Några av dem går kurs i datahallen och det skojas friskt med Bernard Jappah när han går in för att stämma av något med de två tillresta utbildarna.

Inom programmet har man också kunnat etablera en internrevision, vilket Bernard Jappah ser som ett stort steg mot att kunna ha en mer kontrollerad miljö.

- Externa revisioner hittar brister först i efterhand. Det är bra att också kunna hitta problem genom systemet medan det pågår.

Sidas bidrag till programmet är omfattande och programmet följs upp på plats av personal på plats i Liberia. Nu börjar man se resultat.

- Tre viktiga exempel som programmet skapar är revision, parlamentets möjlighet till översyn av budgeten och medborganas insyn genom civila samhället. Därför jobbar vi nu också med att öka vårt stöd till civila samhället för att bidra till det vi kallar en demokratisk kultur, säger Robert Backlund.

Fakta

Syfte: Genom det svenska stödet är avsikten att Liberia ska kunna öka sin budgettäckning, förbättra policystyrning och finansiell kontroll och därmed skapa insyn i statsfinanserna.

Samarbetsparter: Sverige samarbetar med Liberias finansdepartement, Världsbanken och Internationella Valutafonden.

Belopp: Sveriges stöd uppgår till cirka 156 miljoner kronor under åren 2010-2016, varav  104,5 miljoner kronor 2011-2014.

Andra finansiärer:  EU, USA, Världsbanken och Afrikanska Utvecklingsbanken.


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />