Cement är viktigt för att bygga vägar, skolor, sjukhus, broar och andra byggnader, säger Steve Davies. Steve är VD för JD trading – ett cementföretag beläget i hjärtat av Liberias huvudstad Monrovia.

Genom ett program i samarbete mellan Sida och IFC med syfte att förbättra investeringsklimatet i Liberia har många nya arbetstillfällen och företag skapats.

Foto: Yudawhere Jacobs

Fakta

Förbättrat investeringsklimat skapar nya jobb och företag

Uppdaterad: 27 augusti 2014

Det fjorton år långa inbördeskriget i Liberia tog slut år 2003 då ett fredsavtal undertecknades. Freden har sedan dess bestått, men är skör. Landet behöver stabilitet och ekonomisk tillväxt, och Liberias befolkning behöver jobb och förutsättningar för att ta sig ur fattigdom. Med en mycket ung befolkning – nästan hälften är under 15 år – är ekonomisk tillväxt som inkluderar den fattiga majoriteten av befolkningen avgörande för fortsatt fred och utveckling i landet.

I Liberia samarbetar Sida och IFC genom ett program med syfte att förbättra investeringsklimatet, tillgången till finansiella tjänster och småföretagarnas kapacitet – målet är att utveckla landets privata företagande och näringsliv för ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Programmet startade 2006 och Sverige gick in med stöd från och med 2008. Det har resulterat i att Liberias regering stöttats i sitt arbete med att förbättra, förenkla och reformera lagstiftning och regelverk för investeringar och företagande. Enklare företagsregistrering, tydliga rutiner för handel och bildandet av samarbetsorgan mellan staten och näringslivet är några exempel på resultat av programmet.

Vem?

Sida samarbetar med International Finance Corporation (IFC, del av Världsbanken)

Hur mycket?

Sida bidrar till programmet med 62 miljoner kronor mellan 2011 och 2013 genom IFC. Sida är ännu den enda finansiären under denna utökade fas av programmet då arbetet med att förbättra investerings- och affärsklimatet samt förutsättningarna för näringslivsutveckling kraftigt utökats.

Resultat?

De reformer som programmet stött har lett till många tydliga förbättringar i Liberia:

  • Mellan 2008 och 2010 har uppemot 20 000 nya arbetstillfällen 4 000 företag skapats
  • Cirka 12 miljoner dollar har investerats i den privata sektorn
  • Kostnadsbesparingar motsvarande 4,7 miljoner dollar har gjorts inom den privata sektorn.
  • Liberia har klättrat på Världsbankens årliga ”Doing Business”-ranking från plats 177 till 149 och blev dessutom utsett till ”Top 10 Global Reformer” år 2010.

Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />