Blivande mammor väntar på att bli undersökta på mödravårdsmottagningen i Monrovias slum.

Fotograf Anette Widholm Bolme/Sida

Blivande mammor väntar på att bli undersökta på mödravårdsmottagningen i Monrovias slum som även erbjuder stöd för personer som utsatts för könsrelaterat sexuellt våld. 

Barnmorskan Esther Samah arbetar på Star of the Sea hälsoklinik i Monrovia.

Fotograf Anette Widholm Bolme/Sida

Barnmorskan Esther Samah arbetar på Star of the Sea hälsoklinik i Monrovia som erbjuder såväl medicinsk vård som psykosocialt, polisiärt och legalt stöd.

Chef för organisationen THINK som arbetar mot genderbaserat sexuellt våld i Liberia.

Fotograf Anette Widholm Bolme/Sida

Chef för organisationen THINK som arbetar mot genderbaserat sexuellt våld i Liberia. Sida stödjer THINK genom FN-organet UNFPA.

resultatexempel

Hälsoklinik hjälper människor som blivit utsatta för sexuellt våld

Uppdaterad: 19 juni 2014

På hälsokliniken Star of the Sea i Monrovias största slum erbjuds inte bara blivande mammor vård. Kliniken arbetar på ett nytänkande sätt med att erbjuda stöd till alla de människor som utsatts för könsrelaterat sexuellt våld.

Stora magar insvepta i färgglada tygstycken trängs i de fasta träbänkarna i väntrummet. Det är varmt och det enda som hörs är det takfasta brummandet från fläkten i taket. De blivande mammorna väntar tålmodigt på sin tur. Fram till nyligen skulle barnmorskan Esther Samah ha hjälpt dem att ta prover och kontrollera deras blivande bebisar. Men inte längre. För inhyst i ett hörn av mödravårdens lokaler finns sedan några månader en helt ny sort mottagning – för dem som utsatts för sexuellt våld. Här får de som överlevt medicinsk vård såväl som psykosocialt, polisiärt och legalt stöd.

Verksamheten är ny här på ”Star of the Sea” hälsoklinik i Monrovias största slumkvarter, West Point. Tanken är att skapa fler ställen som har all hjälp under ett och samma tak.

- Vi vet att vi förlorar många om de inte kan få all hjälp på samma ställe utan ska slussas runt till olika instanser, säger Esther Samah som koordinerar arbetet på plats.

Hon får medhåll från Rosana Schaack, chef för organisationen THINK, Touchning Humanity In Need of Kindness, som driver den här särskilda satsningen. Organisationen arbetar mot genderbaserat sexuellt våld, inte bara genom klinikerna utan också genom att erbjuda exempelvis säkerhets- och övergångsboenden, program för utsatta unga flickor och rehabilitering. Att förebygga sexuellt våld är också en viktig uppgift, liksom utbildning av polis, lokala ledare och hälsopersonal i hur överlevare av sexuellt våld tas om hand.

Hur vanligt det är att bli utsatt för sexuellt våld i Liberia idag vet ingen säkert eftersom tillgänglig statistik inte är tillförlitlig. Enligt Internationella Röda Korset drabbades 75 procent av flickorna och kvinnorna i Liberia av genderbaserat sexuellt våld under konflikterna i landet. Att sexuellt våld är ett stort problem även idag tycks såväl politiker som sociala rörelser överens om.

Rosana Schaack visar månadens statistik från fall som THINK arbetat med och som nu ska lämnas in till Genderminsiteriet, som håller på att bygga upp statistik från hela landet. 41 fall, där två rör unga pojkar, är månadens facit för THINK. De flesta gäller våldtäkter och de flesta handlar om överlevare som är mycket unga. Att de utsatta är 13-17 år är vanligast men även några fem-åringar finns med i sammanställningen. Förövaren är i princip alltid någon hen känner. Äldre kvinnor och män som blir utsatta tycks mindre benägna att anmäla överhuvudtaget.

- Vi har ju inte teknik som DNA-prover och annat så bevisläget kan bli svårt, det avskräcker många. Därför blir det extra viktigt med de medicinska undersökningarna och hur berättelserna tas ner, säger Rosana Schaack.

Idag är Rosana Schaack och hennes kollegor på väg till den lokala domstolen för att vittna i ett av de sällsynta fall som gått så långt som till domstol. Traditionellt brukar fallen lösas genom att familjer når förlikning. Det är sällsynt med anmälningar eftersom det sociala stigmat kring sexuellt våld är stort. De flesta som ändå anmäler blir övertalade att dra tillbaka sin anmälan, berättar Rosana Schaack.

Fallet som ska upp till förhandling idag är ganska ”typiskt”, handlar om en 12-årig flicka som blev våldtagen upprepade gånger av en granne.

- De är unga, ensamma hemma och har inte mekanismerna för att skydda sig, säger Rosana Schaack.

Familjen orkar många gånger inte stötta den som överlevt sexuellt våld. Det THINK gör att försöka motverka gängse mönster. I det här fallet pratade det mycket med hela familjen, speciellt inriktade på pappan, om hur de på bästa sätt ska hjälpa sitt barn igenom traumat hon fått så att hon kan gå vidare och få en så bra framtid som möjligt.

Esther Samah har mött många personer under sitt yrkesliv där skador och annat gör att hon misstänker att patienten blivit utsatt för sexuellt våld men där flickan eller kvinnan inte vågar berätta, eller berättar men sedan inte anmäler.

- Om liberianer fortsätter att behandla sexuellt våld som en familjeangelägenhet så utsätts de drabbade för många risker. Förutom det fysiska och psykiska lidandet så innebär det risker för infektioner, hiv, könssjukdomar, hepatit och så vidare, säger Esther Samah och tillägger:

- Det finns fall, det vet vi, men att ta steget att rapportera är långt.

När medvetenheten ökar och fler känner till den nya typen av mottagning tror Esther Samah att attityder kommer att ändras och fler flickor och kvinnor kommer att våga be om hjälp – men också våga säga ifrån.

Fakta

Sida stödjer ett brett liberianskt och FN-lett program mot sexuellt genderbaserat våld genom FN-organet UNFPA sedan 2008. THINK:s arbetet är en del av det stödet. Den aktuella finansieringen idag uppgår till 38 miljoner kronor för åren 2011-2013.


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />