Liberia

Uppdaterad: 26 juli 2016

Officiellt namn:

Republic of Liberia/Republiken Liberia

Huvudstad med antal invånare:

Monrovia, 1 000 000 invånare (2008)

Antal invånare:

4 503 438 (2015)

Yta:

97 000 km²

Statsskick:

republik, enhetsstat

Statschef:

president Ellen Johnson Sirleaf

Folkgrupper:

kpelle 20 %, bassa 13,4 %, grebo 10 %,
Gio 8 %, Mano 8 %, Kru 6  % m fl
(uppskattning 2008)

Språk:

mande, kru (kwa) och västatlantiska
språk är de största språkgrupperna

Religion:

inhemska religioner ca 40 %, kristna
ca 40 % (vissa källor uppger så många
 som 70 % kristna), muslimer ca 20 %

Viktigaste exportvaror:

gummi, timmer, guld, diamanter

Medlemskap i internationella organisationer:

AFDB, AU, ECOWAS, IMF, FN,
Mano River Union

BNP per invånare:

458 US dollar (2014)

Biståndets andel av BNI: *

44.3 % (2014)

Världsbankens landkategori:

Låginkomst

Förväntad livslängd:

61 (2014)

Spädbarnsdödlighet:

53 av tusen födda (2015)

Läs- och skrivkunnighet:

60,8 % (2010)

Andel av landsbygdsbefolkningen
med tillgång till rent vatten:

60,5 % (2011)

Andel hivsmittade (bland invånare i åldern 15-49 år):

1,2 % (2014)

Tillgång till telefon
(mobiltelefonabonnemang per 100 invånare):

73 (2014)

Korruptionsranking:

76 av 167 (2015)

HDI-ranking:

177 av 188 (2015)

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av till exempel räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DACs lista över mottagarländer. Den täcker inte heller till exempel privat bistånd.  The Development Assistance Committee, DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bland annat de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.

Uppgifterna har tagits fram i samarbete med Utrikespolitiska Institutet

 


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />