Kenyansk bonde framför sina kor.

Fotograf Nyokabi Kahura

Småbrukaren Henry Mungai i Kenya och hans familj har tagit flera lån genom en mikrofinansieringsbank och kunnat investera i sin gård. De är därmed med och bygger upp det kenyanska jordbruket. 

Kenyansk kvinna matar sina kor med grönt gräs.

Fotograf Nyokabi Kahura

Verksamheten drivs som ett litet familjeföretag där Lydia ansvarar för mjölkhanteringen. Hon utfodrar korna med gräs från den egna ängen bakom gården. 

Vy över en utomhusgård med hängande tvått.

Fotograf Nyokabi Kahura

Allt på gården har Henry byggt själv. Han och hustrun Lydia arbetar hårt, men de känner sig lyckligt lottade och nöjda med de investeringar de gjort. 

Fakta

Sverige/USAID garantiprogram, Kenya

Uppdaterad: 12 februari 2016

Sverige och den amerikanska biståndsmyndigheten USAID står sedan 2012 för en gemensam garanti för att öka utlåningen till jordbrukssektorn i Kenya genom privata finansieringsinstitut. Syftet är att öka utlåningen till jordbrukssektorn från 3 procent till 15 procent och därmed kommersialisera småbrukarnas verksamheter. Två avtal har ingåtts, med Kenya Commercial Bank och med tre olika mikrofinansieringsinstitut. Ett av dessa är SMEP Microfinance Bank Limited, grundad 1975 och majoritetsägd av National Council of Churches of Kenya (NCCK) och reglerat av Central Bank of Kenya. Risken fördelas på Sida 30 procent, USAID 20 procent och SMEP 50 procent. Garantin till SMEP är på 4 miljoner USD och det totala garantiprogrammet 20 miljoner USD.

Låntagarna organiserar sig i kooperativa spargrupper om ca 15 medlemmar där var och en börjar med att spara till egeninsatsen om 20 procent. Varje kredit bedöms individuellt, men gruppen är kollektivt ansvarig för att alla lån återbetalas. SMEP lånar ut pengar till alla sektorer, och inom spargrupperna ges lån till helt olika verksamheter. Inom just jordbrukssektorn försöker man dock ha homogena låntagare eftersom SMEP på det området erbjuder extra mycket råd och stöd. Lånen spänner från 10 000 KSh (motsvarar ca 1000 SEK) till 200 000 KSh. Lånen betalas tillbaka på 6-12 mån. Det är mycket ovanligt att garantin har behövt utnyttjas.

Insatsen är en del i programmet Agricultural Sector Development Support Programme (ASDSP), vilket bland annat uppnått följande resultat: förbättrade värdekedjor som gagnat småskaliga bönder, ökad möjlighet att ta kommersiella lån, bättre utnyttjande och hantering av naturresurser och ökad tillgång till grundläggande samhällstjänster så som vatten och sanitet.

 


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />