Fler kvinnliga ledare ger mer jämställd politik

Kvinnor utgör nu cirka 21 procent i tvåkammarparlamentet, en stor seger för kvinnors politiska ledarskap. Det finns totalt 86 kvinnor bland de 416 parlamentarikerna.

Foto: Trupti Shah

Fakta

Kvinnors politiska deltagande

Uppdaterad: 9 juni 2014

UN Women har deltagit och stött betydande reformer av viktiga institutioner i Kenya. Den nya konstitutionen är en sådan reform där UN Women var med och bidrog till att få in ett jämställdhetsperspektiv i den nya grundlagen. För att säkerställa framstegen för kvinnor i konstitutionen så har UN Women inriktat sin verksamhet och sina partners aktiviteter för att möta nya utmaningar kring kvinnors deltagande i politiska processer. Bland annat genom information till väljare, utbildningar för kvinnliga kandidater till politiska poster och genom att arbeta med andra och arbeta med nyckelaktörer för att garantera fredliga val .

I valet 2013 registrerades ett högt valdeltagande. I enlighet med den nya grundlagen som antogs 2010 har Kenya decentraliserade makt och ansvarighet till 47 län i en ny styrmodell som ska främja en mer rättvis utveckling och skapa möjligheter för lokal ekonomisk tillväxt. Den progressiva och rättighetsbaserade konstitutionen ger en ram för regeringen att uppfylla grundläggande rättigheter. Det ökar också möjligheter för marginaliserade och utsatta grupper, till exempel kvinnor och barn, att hävda sina rättigheter. Den nya konstitutionen ger ett ramverk för hur redan vunna grundläggande fri-och rättigheterna, som jämställdhet mellan män som kvinnor, i Kenya ska kunna genomföras och verkställas.

Vem?

Sida stödjer UN Women, som i sin tur ger stöd till Kenyas förening för kvinnliga parlamentariker (Kenya Women Parliamentary Association - KEWOPA).

Hur mycket?

UN Women har stött KEWOPA sedan 2005 genom såväl tekniskt som ekonomiskt stöd. Bland annat har KEWOPA fått tillgång till en genusrådgivare under 2007 till 2013. Största delen av de medel som KEWOPA fått kommer från en fond som kallas Gender and Governance Programme. Fonden stöds av sex olika givare, bland dem, Sverige. Större delen av det svenska stödet om 796 000 kronor till UN Women användes för att finansiera KEWOPAs arbete mellan 2011 och 2012 .
The main part of the Swedish contribution of 796 000 Swedish kronor to UN Women were used to fund KEWOPA between 2011 and 2012.

Vilka är resultaten?

  • Kvinnors representation i parlamentet ökade från 10 procent 2007 till 20 procent 2013. Detta var delvis tack vare en politik för positiv särbehandling i enlighet med författningen. Införandet av kvoteringssystemet i konstitutionen fick starkt stöd av UN Women och dess partners genom opinionsbildning under konstitutionens beslutsprocess under 2008-2010. Ett resultat är att 30 procent av de politisk valda på länsnivå (county) är kvinnor, och även 30 procent av offentliga ämbeten i viktiga ministerier är tillsatta av kvinnor.
  • Kvinnor utgör nu cirka 21 procent i tvåkammarparlamentet, en stor seger för kvinnors politiska ledarskap. Det finns totalt 86 kvinnor bland de 416 parlamentarikerna (349 nationalförsamlingsmedlemmar och 67 senatorer).
  • 12 av de 16 valda kvinnliga riksdagsledamöterna har tjänstgjort i det förra parlamentet, vilket innebär 75 procent av kvinnorna kunnat bli omvalda, jämfört med endast 20 procent omval föregående val 2007. En viktig faktor för att kunna få igenom dessa omval var samarbetsstödet till Kenyas förening för kvinnliga parlamentariker (KEWOPA).
  • Stöd till 46 civilsamhällsorganisationer och deras opinionsbildning för att främja kvinnligt ledarskap och representation på nationell och decentraliserad nivå. Detta bidrog till att minst 60 procent av de länen har sett till att minst 33 procent av dess personal är kvinnor.
  • En handbok för kvinnliga politiska kandidater i Kenya användes för att stärka kapaciteten hos 783 kvinnliga ledare i sina förberedelser inför de allmänna valen .
  • Ett utbildningskit med fokus på våld mot kvinnor användes för att utbilda den nationella styrkommittén för fredsbyggande och konflikthantering (National Steering Committee on Peace Building and Conflict Management ) - 24 nationella och 50 länsbaserade.

Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />