Fakta

Sverige prioriterar städernas slumområden

Uppdaterad: 18 juni 2014

Drygt hälften av huvudstaden Nairobis invånare lever i slummen, på fem procent av stadens landyta. Genom naturlig befolkningstillväxt och genom inflyttning från mindre städer eller från landsbygden ökar staden befolkning ständigt. Den urbana fattigdomen blivit ett allt större problem på grund av många orsaker.

En viktig anledning är att städerna och kommunerna inte varit beredda på den enorma befolkningsökningen och därför inte planerat för  bostäder, vatten- och avloppsförsörjning eller skolor. En annan viktig anledning är att fattiga människor sällan ges möjlighet att vara med i den planering som sker och många satsningar blir därför missriktade.

Med svenskt bistånd har Umande trust och invånare i Kibera byggt ett antal offentliga toaletter och duschrum. Under byggnaden produceras biogas, som används för gasspisar. Sida har därför beslutat att i Kenya prioritera ett arbete som angriper den urbana fattigdomen. Stöd ges både till regeringens reformprogram och till enskilda organisationers arbete.

Sida har därför beslutat att i Kenya prioritera ett arbete som angriper den urbana fattigdomen. Stöd ges både till regeringens reformprogram och till enskilda organisationers arbete. 2010 inleds ett nytt stöd tillsammans med den Kenyanska regeringen och enskilda organisationer. Det ska pågå i fyra år och har tre huvudkomponenter:

  • stöd till kommunal utveckling i de 14 största städerna genom det statliga ”Kenya Municipal Programme”
  • särskilt stöd till förbättringar i slumområden i de 14 största städerna genom ”Kenya Slum Upgrading Programme”
  • stöd till framväxten av ett starkt civilsamhälle som kan representera och föra fattiga människors talan om rätt till medbestämmande, utbildning, bostäder, säkerhet, vatten och sanitet och annan samhällsservice.

De två första komponenterna finansieras av Sverige tillsammans med Frankrike och Världsbanken medan stödet till enskilda organisationer finansieras enbart av Sverige. Sida har lagt särskild tonvikt vid att de fattiga inkluderas i planeringen och genomförandet av programmen.

De fattiga har ignorerats

Förhållandena för städernas fattiga har länge ignorerats. De resurser som tilldelats har varit extremt otillräckliga och ansvariga myndigheter ineffektiva och ofta korrupta. De som bor i slummen har oftast ingen lagstadgad rätt till den mark eller bostad där de lever och riskerar därför att bli vräkta när som helst. Avsaknaden av lagfart gör också att man inte kan använda marken eller huset som säkerhet för lån. Hyrorna är ofta mycket höga trots den låga standarden. Avsikten med det program som Sida stödjer är att bygga upp väl fungerande myndigheter som tar ansvar för att utarbeta planer för bland annat bostadsbyggande och kommunal service, och ger människor som bor i områdena rätt att vara med och bestämma vad som är viktigast att förbättra. .

På andra sidan den sluttning där Kibera ligger kan man idag se ett nytt bostadsområde med hyreshus. Meningen är att slummens invånare steg för steg ska flytta in i sådana områden. Byggandet av hyreshus  går långsamt och resurserna kommer knappast räcka. På grund av den stora bostadsbristen blir områdena attraktiva och de flesta fattiga i slumområdena kommer inte ha råd att bo där. Sida förespråkar därför gradvis upprustning av slumområden så att fler människor kan få tillgång till säkerhet, rent vatten och skolgång till barnen.

De flesta blir kvar

De flesta kommer dock att även i framtiden bo kvar i slummen. För att förbättra förhållandena för dem stödjer Sida både kommunala utvecklingsprojekt och projekt som genomförs av enskilda organisationer i samarbete med invånarna med målet att skapa stegvis förbättring av standarden i områdena. För att få till stånd en förbättring på nationell nivå stödjer även Sida förbättrad lagstiftning för markägande, reform av vattensektorn och förbättrad kommunal planering.

Stödet genom enskilda organisationer och lokala sammanslutningar har som mål att sätta tryck på de lokala myndigheterna att förbättra skötseln av områdena, se till så att folk har tillgång till vatten, avlopp och annan service och får bättre bostäder.


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />