En kvinna i Kenya transporterar vattendunkar med hjälp av en åsna.

Fattigdomsinriktningen i det svenska biståndet gör att stor vikt läggs vid att se till så att fattiga människor får tillgång till rent vatten och sanitära anläggningar.

Foto: Per-Ulf Nilsson

Resultatexempel

Myndigheter och by-grupper får stöd

Uppdaterad: 23 juni 2014

Kenya lider av vattenbrist och 80 procent av landet består av torra eller halvtorra områden som får små mängder regn. Mindre än hälften av befolkningen har tillgång till rent vatten. Men det finns möjligheter att mer effektivt utnyttja det vatten som faktiskt finns.

Sverige har stött Kenyas vattensektor i över 30 år. Tidigare finansierade Sida flera stora projekt, till exempel dammar och stora vattenledningar. Numera går stödet dels till små projekt som genomförs av människorna i respektive by, dels till att reformera och göra de ansvariga myndigheterna mer effektiva.

Den nya ansvarsstrukturen inom vattenmyndigheten ska leda till en bättre planering för hur landets vattentillgångar ska kunna utnyttjas på ett hållbart sätt och med hänsyn tagen till miljön. Klimatförändringarna gör detta arbete än viktigare.

På regional nivå har så kallade Water Services Boards inrättats. De ska se till så att människor och institutioner på bästa sätt får tillgång till vatten. Själva vattenförsörjningen kan sedan skötas antingen av privata bolag eller av speciella föreningar.

Fattigdomsinriktningen i det svenska biståndet gör att stor vikt läggs vid att se till så att fattiga människor får tillgång till rent vatten och sanitära anläggningar. En stor del av det svenska stödet går därför till att finansiera mindre projekt. Pengarna går genom institutionen ”Water Service Trust Fund”, som ansvarar för att bedöma olika projektförslag och sedan kontrollera genomförandet.

För att få genomföra ett projekt måste människorna bilda en demokratisk förening, som ansvarar för planering och genomförande. Denna förening stöttas av en professionell organisation, som kan ge gruppen tekniskt stöd. Organisationen utbildar också medlemmar och bybor i frågor som demokrati, rättigheter, jämställdhet, miljö, hygien och hälsovård.

Genom att det är människorna själva som genomför projekten tar de också ett stort ansvar för att de fortsätter att fungera. Skillnaden är stor i jämförelse med när en myndighet kommer in och installerar en anläggning. Erfarenheten är att den lokala föreningen tar ett mycket större ansvar för driften och skötseln av en anläggning som de själva varit med om att bygga upp.

Läs mer om Water Service Trust Fund.


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />