Kenya: Lucy fick genom National Agriculture and Livestock Extension Programme, NALEP, träffa en jordbruksexpert som förklarade fördelarna med getuppfödning. Idag har hon tio getter och getmjölk både för hemmabruk och till försäljning.

"Nu kan jag sälja getmjölk och ge mina barn bra mat”, säger Lucy Wairimu, getbonde i Kisumu i Kenya, efter att ha träffat en jordbruksexpert som förklarade fördelarna med getuppfödning.

Foto: Sida

Fakta

Jordbruksutveckling i Kenya

Uppdaterad: 7 augusti 2014

Vad?

Utvecklingen inom jordbruket är centralt för Kenya och försörjer cirka 80 procent av befolkningen på landsbygden. Dessutom står det för cirka 60 procent av exportintäkterna, framför allt från te, kaffe, färsk frukt, grönsaker och snittblommor. För att öka tillväxten och minska fattigdomen måste jordbruket förnyas och bli mer produktivt. Detta är en av den kenyanska regeringens prioriteringar och därför har Sida medverkat till att bygga upp NALEP; National Agriculture and Livestock Extension Programme. NALEP är numera rikstäckande och når ut till 500 000 småbönder.

Idén går ut på att bönder med gemensamma intressen bildar grupper och sedan själva ber om stöd och hjälp om exempelvis bästa metoderna inom olika jordbruk och djurhållning. Småskaliga bönder ges därmed möjlighet att bli effektivare och få bättre avkastning av sina produkter. Tidigare jordbruksprogram i Kenya har byggt på att någon kommer ut och talar om vad och hur saker ska göras. Man har varken tagit tillvara böndernas egna engagemang, vilja att själva förändra och lära eller byggt insatserna på tvåvägskommunikation.

Vem?

Programmet genomförs av Kenyas Jordbruksdepartementet och andra relaterade departement.

Hur mycket?

Sidas stöder projektet med 327 000 kronor under 2006 – 2012. Stödet är ungefär hälften av projektets totala kostnad.

Resultat?

 • Jordbrukarna har dubblat sin produktion och sina inkomster på två år, bl.a. genom att odla fler grödor och kommersiell försäljning. Hushållen har även fått bättre tillgång till mat.
 • 400 samhällen har efterfrågat rådgivning utifrån sina egna prioriteringar.
 • Mjölkbönderna har ökat användningen av nya produktionssätt och teknik med 5% och kycklinguppfödare med 20%.
 • Samarbetet med privatsektoraktörer och serviceleverantörer ökat, vilket resulterat i effektivare leveranser av produkterna.
 • Statistiken inom programmet är uppdelad på kön för att kunna följa upp resultat för både kvinnor och män.
 • Beredskapsplaner för att förebygga risk för torka i utsatta områden har framställts. T.ex. har metoder för att odla grödor och sköta boskap med alternativa vattenresurser utvecklats.
 • Över 7 000 rådgivare har utbildats i att ge rådgivning till bönder som livnär sig på sitt jordbruk. 25% av dessa rådgivare var kvinnor och 70% av alla rådgivare har gått jämställdhetsutbildning.
 • Tillgång till finansiell service (sparande och kredit) har ökat på landsbygden och 50% av de som utnyttjade servicen var kvinnor.
 • Bönderna har börjat använda nya tekniska lösningar som till exempel energisparande spisar vilket innebär mindre utsläpp och sparar arbetstid, speciellt för kvinnor.
 • Marknadsföring av lån och sparande har ökat böndernas låntagande. Över 60% av låntagare och sparare är kvinnor.
 • Kvinnors deltagande med 30% i alla programaktiviteter, ett resultat av nya riktlinjer för jämställdhet.

Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

 • tip a friend
 • share
Tipsa en vän
" />