resultatexempel

500 000 småbönder utvecklar sina jordbruk

Uppdaterad: 7 augusti 2014

När Kenyas befolkning växer behöver bönderna effektivisera jordbruket och hitta nya marknader. Rådgivare arbetar nu med att ge dem råd om bland annat nya odlingsmetoder och nya grödor.

Kaffebuskarna på Joseph Mwigei Michuks småbruk har fått konkurrens från passionsfrukten. Genom att kombinera två sorters passionsfrukt kan man utnyttja bägge sorternas fördelar. Den ena är resistent mot en viss typ av skadedjur, den andra är sötare och därmed godare.

Passionsfrukterna från Joseph Mwigei Michuks gård kommer att säljas någonstans i Europas butiker. Att exportera till världsmarknaden är en stor nyhet i byn Gatei där Joseph Mwigei Michuk driver sitt jordbruk. Här har bönderna tidigare bara sålt till den lokala marknaden.

De inkomster som nu kommer från exporten behövs verkligen för familjen Michuk med Joseph, hans fru samt åtta barn.

Jordbruket måste bli mer produktivt

Utvecklingen inom jordbruket är centralt för Kenya och försörjer cirka 80 procent av befolkningen på landsbygden. Dessutom står det för cirka 60 procent av exportintäkterna, framför allt från te, kaffe, färsk frukt, grönsaker och snittblommor.

För att öka tillväxten och minska fattigdomen måste jordbruket förnyas och bli mer produktivt. Detta är en av den kenyanska regeringens prioriteringar och därför har Sida medverkat till att bygga upp NALEP, National Agriculture and Livestock Extension Programme.

NALEP är numera rikstäckande och når ut till 500 000 småbönder. Programmet genomförs av Kenyas Jordbruksdepartement och andra relaterade departement.

Rådgivare besöker gårdarna

I praktiken går det till så att en rådgivare från NALEP besöker gårdarna inom sitt distrikt. Bonden berättar då vilka problem som är mest angelägna att lösa och tillsammans gör de sedan en realistisk handlingsplan.

Utgångspunkten är att bönderna själva är experter på sin situation men rådgivaren kan föreslå alternativa lösningar, till exempel nya grödor, odlingsmetoder, utbildning eller enkla investeringar i teknik som passar till de lokala förhållandena.

– Dessutom är tanken att rådgivaren också kan hjälpa till att utveckla marknadstänkandet och hitta nya marknader för det bönderna producerar. Det är inte en helt lätt uppgift men viktig för att höja inkomsterna, berättar Sidas handläggare Torsten Andersson.

 

Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />