kenya

Utvecklingen i Kenya

Uppdaterad: 12 september 2017

Kenya är Östafrikas största ekonomi med ett relativt välutvecklat näringsliv, till skillnad från många av sina grannländer. Dock är resurserna i landet ojämnt fördelade, mer än i flertalet grannländer, och nästan hälften av befolkningen lever i fattigdom. Den kenyanska demokratin har fortfarande stora brister, trots att ett flerpartisystem infördes 1991. 

Kenya ligger vid ekvatorn i östra Afrika och är till ytan större än Sverige.

Mellan 2002 och 2013 styrdes Kenya av Mwai Kibaki och under hans regim kom etniska motsättningar alltmer upp till ytan. När Kibaki blev nyvald 2007 utbröt omfattande våldsamheter.

2013 blev Uhuru Kenyatta, son till befrielsehjälten och tidigare presidenten Jomo Kenyatta, vald till president. Detta trots att han stod åtalad av en internationell domstol för brott mot mänskligheten i samband med våldsbrotten som bröt ut vid omvalet av Kibaki 2007.

I augusti 2017 blev Kenyatta omvald som president, men efter anklagelser om omfattande valfusk överklagades valresultatet och Högsta domstolen beslutade att valet skulle göras om.

Mänskliga rättigheter och säkerhet

2010 antogs en författning som stärker press- och yttrandefriheten. Den kenyanska regeringen har dock därefter kritiserats för nya lagar som begränsar friheten. Det förekommer att journalister utsätts för hot, våld och trakasserier.

I landet är strejkrätten begränsad och många offentliganställda får inte organisera sig. Trots detta är strejker vanliga.

Kenyas grannländer präglas av intern oro, vilket påverkar relationerna. Förbindelserna med västvärlden har dock traditionellt varit goda. En rad terrordåd har på senare tid kommit att utgöra ett allvarligt hot mot säkerheten i landet.

Ekonomi och näringsliv

Kenya utgör ett centrum för finans, it-teknik och transporter i regionen. Industrisektorn är betydligt större och mer varierad än i grannländerna och turismen utgör en viktig näringsgren. Tillväxten hålls delvis tillbaka av utbredd korruption och de pressade världsmarknadspriserna på råvaror.

Till Kenyas viktigaste tillgångar hör bördig jordbruksmark, samt ett rikt djurliv och vacker natur som lockar många turister. Jordbruket utgör fortfarande en stomme i ekonomin och jordbruksprodukter dominerar exporten, dock har jordbrukets andel av ekonomin minskat med tiden.

Trots ekonomisk tillväxt innebär den höga befolkningstillväxten i landet att välståndsökningen går relativt långsamt. Kenya har ända sedan självständigheten 1963 tagit emot betydande bistånd från enskilda länder och internationella låneorgan men vid flera tillfällen sedan 1990-talet har landets viktigaste bistånds- och långivare stoppat stora delar av utbetalningarna på grund av vanstyre, bristande demokrati och utebliven avreglering av ekonomin.

En majoritet av kenyaner är sysselsatta inom den informella sektorn, framför allt med odling eller boskapsskötsel.

Social utveckling

En för regionen ovanligt stor andel av landsbygdsbefolkningen i Kenya saknar helt mark, vilket bidrar till att många familjer lever i djup fattigdom. Detta beror på att stora markområden tagits i beslag ända sedan kolonialtiden. I Kenya söker sig allt fler till de större städerna där slumområdena brer ut sig. 62 procent av befolkningen i Nairobi anses leva i slumområden.

Torka är ett återkommande problem i det jordbruksberoende Kenya. Den svåraste torkan på över ett halvsekel drabbade regionen 2011. Nästan var tionde kenyan levde enligt FN under svälthot under en period. Läget förvärrades av kraftigt stegrade världsmarknadspriser på livsmedel.

2003 blev skolan i Kenya avgiftsfri och sedan dess får nästan alla barn åtminstone några års skolgång. Läs- och skrivkunnigheten i Kenya har dessutom ökat rejält.

Inom hälsovården har det skett en satsning på primärvård. Gratis vård ska erbjudas de fattigaste i befolkningen, men på landsbygden är det många som i realiteten inte har tillgång till sjukvård. Under 1990-talet bidrog aidsepidemin till att den förväntade livslängden föll men nu ökar den igen. Andra sjukdomar som malaria och tuberkulos utgör också stora folkhälsoproblem. 


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />