Kenya

Uppdaterad: 1 juli 2016

Officiellt namn: Republic of Kenya/Jamhuri ya Kenya/
Republiken Kenya
Huvudstad med antal invånare: Nairobi, 3 900 000 invånare
(uppskattning 2015)
Antal invånare: 45 545 980(2014)
Yta: 582 646 km²
Statsskick: republik, enhetsstat
Statschef: president Uhuru Kenyatta
Folkgrupper: kikuyu drygt 17 %, luhya 13,5 %,
kalenjin 12,6 %, luo 10,3 %, kamba 9,7 %,
övriga 36,7 % (2009)
Språk: swahili (kiswahili) och engelska är
officiellt språk; därutöver talas ett 40-tal
lokala språk
Religion: kristna 82 % (varav över hälften är
protestanter), muslimer ca 11%,
traditionella inhemska religioner 1,6%,
övriga 5,4 % (2009)
Viktigaste exportvaror: te, snittblommor, kaffe, oljeprodukter,
cement, frukt, grönsaker
Medlemskap i internationella organisationer: FN, WTO, AU, ADB, COMESA, EAC, IMF,
SADC, Samväldet
BNP per invånare: 1 358 US dollar (2014)
Biståndets andel av BNI:* 4,4 % (2014)
Världsbankens landkategori: Lägre medelinkomst
Förväntad livslängd: 62 (2013)
Spädbarnsdödlighet: 48 av tusen födda (2013)
Läs- och skrivkunnighet: 87,4 % (2010)
Andel av befolkningen
med tillgång till rent vatten:
61,7 % (2012)
Andel hiv-smittade: 6,0 % (2013)
Tillgång till telefon (mobiltelefonabonnemang per 100 invånare): 74 (2014)
Korruptionsranking: 139 av 168 (2015)
HDI-ranking: 145 av 188 (2015)

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av till exempel räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DACs lista över mottagarländer. Den täcker inte heller till exempel privat bistånd. The Development Assistance Committee, DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bland annat de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.

Uppgifterna har tagits fram i samarbete med Utrikespolitiska Institutet 


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />