Lågstadiebarn i en byskola i norra Etiopien. Sida stöder UNICEF:s utbildningsprojekt i landet.

Lågstadiebarn i en byskola i norra Etiopien. Sida stöder UNICEF:s utbildningsprojekt i landet.

Foto: Ton Koene/ANP/Scanpix

resultatexempel

UNICEF tar skolan till eleven

Uppdaterad: 17 mars 2015

För många barn på den etiopiska landsbygden är skolan en avlägsen dröm som aldrig besannas. Den tuffa verkligheten kräver ofta att även barnen tar ansvar för familjens försörjning. Sida stödjer UNICEF:s arbete för att omdefiniera bilden av den traditionella skolan och finna nya lösningar på gamla problem.

 

Alltfler flickor går idag i grundskolan i Etiopien men det är flera faktorer som gör att de hoppar av utbildningen i förtid. Tidiga äktenskap är en orsak till detta. I vissa områden, som Amhara-regionen, är nästan hälften av flickorna bortgifta före 15 års ålder. Tonårsgraviditeter blir ofta en olycklig konsekvens. Väl bortgift är det vanligt att mannens familj inte ser någon anledning att den unga hustrun fortsätter sin skolgång och det är kulturellt inte accepterat att gravida flickor går i skolan.

Olika skolmodeller

För att fattiga barn i avlägsna områden ska kunna gå i skolan har mer flexibla skolor byggts som är anpassade efter elevernas vardag . Det kan vara att lära sig mer om djurskötsel  och att anpassa schemat efter barnens situation. Exempelvis kan det vara många timmar att gå för flickor att hämta vatten på morgonen och då kan de få börja sin skoldag senare. Modellen fungerar mycket bra och ingår nu i det  formella skolsystemet.

En viktig del i programmet är att barn på flykt och i katastrofområden kan få möjlighet att fortsätta sin skolgång. I sådana områden inför UNICEF mobila skolor med speciellt anpassat undervisningsmaterial, så kallat School in a Box. Eftersom den humanitära situationen i vissa områden av Etiopien är mycket svår läggs idag mycket arbete och resurser på detta.

 - Antalet inskrivna barn i det etiopiska skolsystemet har ökat under de senaste 20 åren. Detta riskerar att påverka kvalitén på utbildningen. Man har därför tagit fram en modell som länkar ihop mindre skolor med en central, mer välutrustad skola i området. Att arbeta på det sättet, att höja kvalitén på lärarutbildningen och utveckla nationella läroplaner kan vara en lösning för att säkra tillgången på god utbildning för Etiopens barn, säger Moa Bergman som handlägger utbildningsstödet till Etiopien på Sida. Att införa bättre kontroll vad eleverna faktiskt lär sig i skolan kan också bidra.

Barnvänliga skolor

I barnvänliga skolor sätts barnens speciella behov i centrum.  Lärarna utbildas för att bland annat kunna ta hand om såväl fysiskt som psykiskt handikappade barn, inklusive flickor som utsatts för övergrepp och behöver stöd och terapi. Att som liten ha möjlighet att gå i förskola påverkar den framtida skolgången. Genom att barn och föräldrar tidigt kommer in i skolmiljön kan särskilt flickor i eftersatta områden få större chans att fortsätta i grundskolan. Alltfler börjar grundskolan men det är bara cirka hälften som avslutar årskurs åtta.

 - Det gäller att titta på hur många som faktiskt går i skolan, och inte bara på antalet inskrivna, säger Moa Bergman. Avhopp är fortfarande vanligt och UNICEF gör bedömningen att närmare 4 miljoner idag står utanför skolsystemet. Trots att etiopiska staten fortsätter att satsa stort på utbildning kommer det att blir svårt att uppnå milleniemål 2 – att alla barn ska gå i skolan, befarar Moa.


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />