Bizunesh Abulla och Tagesech Gagiye är två av de många kvinnor som fått hjälp att driva eget jordbruk genom stöd från organsiationen KMG Ethiopia.

Bizunesh Abulla och Tagesech Gagiye är två av de många kvinnor som fått hjälp att driva eget jordbruk genom stöd från organisationen KMG Ethiopia.

Foto: KMG Ethiopia

resultatexempel

Stöd till företagande stärker kvinnor

Uppdaterad: 17 juni 2014

Ungdomskooperativet i Bondena Kebele har gjort det möjligt för Tagesech Gagiye och Bizunesh Abulla att skaffa fler boskap och driva småskalig hönsproduktion. Stödet till de unga kvinnorna är en del av organisationen KMG:s arbete med att stärka kvinnors inflytande över sina liv, samt motarbeta könsrelaterat våld mot kvinnor.

22-åriga Tagesech Gagiye är en driven och engagerad jordbrukare och familjeförsörjare. Hon plogar och skördar en mängd olika sädesslag på familjens gård, tar hand om de små får och höns hon föder upp samt har åsnor som transporterar varor till och från marknaden. Att vara kvinna och driven företagare är inte en självklarhet i Etiopien. Genom kooperativet ”Fired Unemployed Youth Cooperative” har hon fått en grundläggande utbildning i företagande, jordbruk och djurhållning, organisationsutveckling och något som kallas Asset Based Community-driven Development, vilket är en form av resurshushållning för utveckling.

Tagsech har även nytta av sina nya kunskaper som kassör i kooperativet, som idag har ett 30-tal medlemmar. Verksamheten har blivit möjlig tack vare ett startkapital på 40 000 Birr (drygt 13 000 SEK) från den etiopiska organisationen KMG, som kämpar för att stärka kvinnors ekonomiska egenmakt och livssituation genom  egen försörjning och ett aktivt samhällsdeltagande.

Sida har stöttat KMG:s arbete sedan 2010. Organisationen verkar i svårtillgängliga områden där de stödjer lokala samhällens egna arbete för att stärka kvinnor och motverka könsrelaterat våld såsom könsstympning och kidnappning av kvinnor för giftermål.

Tagesech är också engagerad i arbetet mot könsstympning, och med en universitetsexamen i teologi och en ambition att en dag arbeta som teolog, undervisar hon andra i kyrkan, på marknadsdagar samt vid kristna högtider.

– Det är klokt när kvinnor och icke omskurna flickor går samman och aktivt deltar i sina samhällens ekonomiska, sociala och ekonomiska utveckling, istället för att bara pojkar och män är med. Att klappa händerna med bara en hand är omöjligt, det krävs två händer för att ge resultat, säger hon.

Även Bizunesh Abulla, som är vice ordförande i det KMG-stödda kooperativet, är driven vad gäller skötseln av boskap på familjens bondgård. Hon har åtta små får varav två är redo för försäljning till den kommande etiopiska påsken. Bizuneshs arbete har varit så framgångsrikt att hon även haft möjlighet att ge 10,000 Birr som hjälp till sin bror – ett positivt exempel på kvinnors ekonomiska egenmakt. När representanter från KMG var på besök hos Bizunesh för att se hur hennes liv förändrats, var hon stolt över att kunna bjuda på läckra traditionella maträtter från regionen Kembata.

Om stödet:

Sida stödjer organisationen KMG Ethiopia  sedan 2010 med totalt 11 miljoner SEK. KMG är en oberoende organisation som grundades 1997 av två etiopiska systrar. Målet är att skapa en miljö där kvinnor respekteras och deras kunskap och förmåga tillvaratas. KMG verkar i 24 distrikt och två städer i södra Etiopien, och når ut till 780 000 personer (direkt) och över 3 miljoner (indirekt), varav 70 procent är kvinnor.

Exempel på resultat som uppnåtts 2013:

 • Icke omskurna unga flickor och ungdomsgrupper har varit engagerade i klubbar och börjat tala om sedvänjan med könsstympning. Enligt KMG har totalt 3 843 män och 4 912 kvinnor deltagit i diskussioner i skolor och andra sammanhang där olika ämnen diskuterats, såsom jämställdhet i skolan, könsrelaterat våld och hiv/aids.
 • 4 500 flickor har kunnat stanna kvar i skolan genom att KMG tillhandahållit skolmaterial, utbildat samhällen och organiserat flickor i syfte att ge dem förutsättningar att förbättra sina liv.
 • 2 233 personer har deltagit i rådgivning som en del av KMG’s arbete att ge kvinnor, som utsatts för våld, rättvisa. Juridiskt och psykologiskt stöd har erbjudits i regionerna Gamogofa, Segen Akababi och Kembatta Tembaro. 864 fall har gått vidare till domstol och 681 förövare har straffats i enlighet med lagen. De återstående fallen är ännu inte avgjorda.
 • Över 3 650 nya hushåll har deltagit i diskussioner och aktiviteter om könsrelaterat våld, såsom könsstympning.
 • Marginaliserade grupper såsom Fuga keramiker som traditionellt diskriminerats och stigmatiserats har deltagit i dialoger med andra majoritetsgrupper i 27 byar, med syftet att skapa harmoni och jämlikhet mellan grupperna. De frågor som diskuterats har handlar om sanitet och hygien samt sexuell och reproduktiv hälsa – frågor som är viktiga och gemensamma för båda grupperna.
 • 8 lokala grupper med 460 medlemmar vardera (189 män) har etablerats och fått stöd för att föda upp tamfågel och små idisslare i Kedida Gamela och Angecha distrikten. Syftet är att ge stöd för att hjälpa framför allt kvinnogrupper att bygga upp tillgångar och kapital.
 • 600 personer runt Hamberichobergen (varav 108 män) har fått en ökad miljömedvetenhet och 7 skolmiljöklubbar har etablerats. Klubbarna har fått utbildning i tekniker för skydd och rehabilitering av miljön samt om olika handverktyg för plantproduktion. Mer än 80 klubbrepresentanter, av vilka hälften var kvinnor, deltog i utbildningen.
 • Mer än 1,5 miljoner olika fröplantor är under produktion med hjälp av privata och projektorienterade plantskolor som syftar till återplantering av skog för att öka återväxten och nederbörden. Det i sin tur kan förhoppningsvis få tillbaka vatten i uttorkade källor. KMG har också utvecklat en källvattenpunkt som kan utnyttjas av 1 150 människor i Kacha-birradistriktet, där vattentillgången är ett stort problem. 

Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

 • tip a friend
 • share
Tipsa en vän
" />