Azebkelemework Bihane är projektchef på NEWA, ett nätverk av kvinnoorganisationer. de har lyckats väl i ett projekt för att få slut på könsstympningen av flickor.

Fotograf Per-Ulf Nilsson

Azebkelemework Bihane är projektchef på NEWA, ett nätverk av kvinnoorganisationer. de har lyckats väl i ett projekt för att få slut på könsstympningen av flickor.

I huvudstaden Addis Ababa trängs många fattiga i slummen. Staten har inrättat enkla verkstadsområden där småföretag kan driva sin verksamhet.

Fotograf Per-Ulf Nilsson

I huvudstaden Addis Ababa trängs många fattiga i slummen. Staten har inrättat enkla verkstadsområden där småföretag kan driva sin verksamhet.

resultatexempel

NEWA lyckades stoppa kvinnlig omskärelse

Uppdaterad: 7 augusti 2014

Kvinnlig omskärelse är ett speciellt problem i Etiopien som många organisationer arbetar emot. NEWA är en av dem.

NEWA är ett nätverk av 42 kvinnoorganisationer i Etiopien. Nätverkets mål är att eliminera alla former av diskriminering av kvinnor. Ett särskilt problem man arbetar mot är kvinnlig omskärelse.

- I regionen Afar blir nästan alla flickor omskurna. Vi har arbetat där sedan 2005 och nu är den här skadliga traditionen nästan utrotad i vårt projektområde, berättar Azebkelemework Bihane, programchef på NEWA, inte utan stolthet. 

Ingen religiös grund

Kvinnorna lyckades i sitt arbete genom att föra många och långa samtal med klanledare, religiösa ledare, traditionella barnmorskor och bybor. När dessa till slut blev överens om att traditionen inte hade någon religiös grund, och dessutom insåg hälsoriskerna och skadeverkningarna, beslutade de att förbjuda omskärelse.

- I den kommun där vi lyckades har de nu formulerat en lag som förbjuder omskärelse. Den som ändå genomför proceduren i en annan kommun måste som straff slakta tre kor. Dessutom kommer inga böner att förrättas för de avlidna i dessa familjer – det är en allvarlig sanktion för dem, berättar Azebkelemework Bihane.

Den etiopiska regeringen är också emot omskärelse vilket är positivt för det fortsatta arbetet.

Förmedlar Sida-stöd

NEWA är en av nio etiopiska organisationer som fått i uppdrag av Sida att förmedla bidrag till projekt som genomförs av mindre enskilda organisationer. Bezas tvätteri  var en av dessa. Under åren 2004 – 2008 fick NEWA drygt tio miljoner kronor att fördela.

- Vi ger stöd så att de blir starkare organisationer. Vi utbildar också deras medlemmar i frågor som mänskliga rättigheter, sexuell och reproduktiv hälsa, hiv/aids och kvinnors rättigheter, fortsätter Azebkelemework Bihane.

Rättighetsarbete försvåras

Förutom att stärka landets kvinnoorganisationer arbetar NEWA med att samordna ett påverkansarbete för kvinnors lika rättigheter. De försöker påverka de allmänna attityderna i samhället, liksom regeringens politik.

Detta kommer att bli svårare framöver eftersom en ny lag träder i kraft i februari 2010. Den förbjuder organisationer som arbetar med rättighetsfrågor att få mer än tio procent av sin finansiering från utlandet.

Arbetar organisationen däremot med konkreta projekt, som till exempel hälsovård, undervisning, vatten och sanitet, så får den ta emot hur mycket stöd som helst.

- Staten är beroende av alla enskilda organisationer som arbetar med sådana projekt. Men de styrande är rädda för politisk opposition. I förra valet var det en del organisationer som engagerade sig till stöd för oppositionen, säger Azebkelemework Bihane.

NEWA tänker dock fortsätta sitt rättighetsarbete. De hoppas kunna bedriva det genom att öka sina egna inkomster, bland annat genom att bygga ett litet konferenscenter.

- Det är väldigt få organisationer som vågar fortsätta, men vi tycker att vi måste det, avslutar Azebkelemework Bihane.

 

Nya vägar provade i lyckat program

 

2004 inledde Sida ett omfattande stöd genom enskilda organisationer i Etiopien. Fullt ansvar för programmet delegerades till nio inhemska och utländska enskilda organisationer. Genom dem fick 155 mindre organisationer stöd för små projekt. Till och med 2008 hade 160 miljoner kronor fördelats.

En utvärdering har konstaterat att metoden att låta större och erfarna inhemska organisationer hantera projektstödet har varit lyckat och en fortsättning rekommenderas.

Målsättningen med stödet har varit att stärka det civila samhället så att de enskilda organisationerna kan spela en viktigare roll i Etiopiens politiska, ekonomiska och sociala utveckling. Det sker genom dialog med och påtryckning på staten. En andra målsättning var att understödja enskilda organisationers arbete för fattigdomsminskning, och mot hiv och aids.

Projekten har på ett mycket konkret sätt nått mycket fattiga människor och på olika sätt förbättrat deras liv och framtidsmöjligheter.

Däremot har det varit svårare att uppnå målet om en starkare roll för det civila samhället som påtryckare för en starkare demokratisk utveckling. Staten ser inte med blida ögon på det civila samhällets arbete med rättighetsfrågor.

 

   
     
     

   


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />