[Utsikt från Entoto-berget.

Utsikt från Entoto-berget. Etiopien står inför svåra utmaningar och det svenska biståndet fokuserar på demokrati och mänskliga rättigheter samt ekonomisk och social utveckling.

Foto: Arne Hoel/World Bank

etiopien

Utvecklingen i Etiopien

Uppdaterad: 7 augusti 2014

Mitt på det konflikthärjade Afrikas Horn ligger Etiopien. Det strategiska läget gör landets utveckling central för hela regionen. Kampen mot fattigdomen går framåt men demokratiseringen har lidit svåra motgångar under senare år.

Etiopien är näst efter Nigeria Afrikas folkrikaste land. Antalet invånare ökar med runt två miljoner om året och närmar sig snabbt 100-miljonerstrecket. I Afrika har Etiopien en särställning med en historia av oavbruten självständighet, bortsett från den kortvariga italienska ockupationen 1936–1941.

Haile Selassie styrde Etiopien från 1916. En svältkatastrof bidrog till att han störtades av militären 1974. Därpå utropades en socialistisk stat och en våldsam kampanj mot oliktänkande inleddes. En ny svältkatastrof på 1980-talet bidrog till att det väpnade motståndet mot regimen växte. Sedan militärregimens fall 1991 har inrikespolitiken dominerats stort av Etiopiska folkets revolutionära demokratiska front (EPRDF).

Situationen i Etiopien är motsägelsefull. Politiska val genomförs återkommande men den demokratiska legitimiteten är ifrågasatt och regeringen har på senare år intagit en hårdare position gentemot oppositionella krafter. De mänskliga rättigheterna garanteras i författningen men respekteras inte. Nya lagar har i praktiken satt stopp för utländskt stöd för arbete för mänskliga rättigheter, och banat väg för inskränkt yttrandefrihet och rättssäkerhet. Den negativa demokratiska utvecklingen har lett till allvarliga restriktioner i utvecklingssamarbetet.

Samtidigt har regeringens ambitiösa plan för att minska fattigdomen varit framgångsrik på andra områden. Inom framför allt utbildning och hälsa har flera projekt lett till viktiga framsteg för landets många fattiga. Men fortfarande är analfabetismen utbredd, matbristen ett stort problem och dödligheten i smittsamma sjukdomar hög.

Här hittar du Etiopens officiella plan för fattigdomsbekämpning – Plan for Accelerated and Sustained Development to End Poverty - PASEDP 2005-2010

Viktiga vägval för framtiden

Etiopien står inför svåra utmaningar. En kraftig befolkningsökning åtföljd av mer frekventa torkperioder sätter de fattiga och miljön under svår press. Jordbruket är ekonomins bas och sysselsätter runt 80 procent av den arbetande befolkningen. Det är ålderdomligt och känsligt för torka. Framtiden kräver att miljoner jordbrukare blir självförsörjande samtidigt som hållbar utveckling stimuleras.

Bristen på demokratisk utveckling har starkt påverkat det svenska utvecklingssamarbetet. Ökat stöd går nu till att stödja demokratiseringsprocessen i landet. Samarbetet med lokala organisationer ska stärka civila krafter för demokratisk utveckling.

Sveriges fokusområden i Etiopien:

  • Demokrati och mänskliga rättigheter
  • Ekonomisk och social utveckling.

Läs mer om vårt arbete i Etiopien. 


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />