Vaccinering och nutrition är två viktiga komponenter i UNICEFs program för barns överlevnad i DRC.

Fotograf UNICEF DRC, Cornelia Walther

Vaccinering och nutrition är två viktiga komponenter i UNICEFs program som Sida stödjer för barns överlevnad i DRC.

Det är väldigt viktigt att man når ut till alla barn i ett område när man vaccinerar.

Fotograf UNICEF DRC, Cornelia Walther

Det är väldigt viktigt att man når ut till alla barn i ett område när man vaccinerar.

Varje klinik har en lista på de barn som har vaccinerats och kan därför säkerställa att de även får sin andra och tredje dos.

Fotograf UNICEF DRC, Cornelia Walther

Varje klinik har en lista på de barn som har vaccinerats och kan därför säkerställa att de även får sin andra och tredje dos.

resultatexempel

Minskad barnadödlighet en prioritet

Uppdaterad: 6 augusti 2014

Krig, politisk instabilitet, undernäring, låg hälsobudget och svårframkomliga vägar. Orsakerna till varför barnadödligheten i DR Kongo ligger bland den högsta i världen är många. UNICEFs hälsoprogram för barns överlevnad ska bidra till att bygga upp landets hälsovård och minska dödligheten, hos såväl barnen som hos deras mödrar.

Barnadödligheten i världen har sjunkit kraftigt de senaste tio åren, men fortfarande dör runt 19 000 barn varje dag och kurvan går inte lika snabbt nedåt i alla länder. I Demokratiska Republiken Kongo dog 170* av 1000 barn under fem års ålder år 2010, en siffra som är bland de högsta i världen och som kan jämföras med Sverige där siffran var tre av 100. Landets invånare har under lång tid drabbats hårt av uppror, inbördeskrig och våld. Samtidigt är logistiken ett enormt problem i Afrikas näst största land och framkomligheten på vissa ställen är väldigt svår. Politiskt har hälsofrågan inte prioriterats: endast 4,6 procent av den nationella budgeten för 2010/2011 gick till hälsa, men av de pengarna betalades endast 20 procent ut till hälsosystemet.

UNICEFs hälsoprogram för barns överlevnad ska bidra till att bygga upp landets hälsosystem genom att stödja DR Kongos egna nationella hälsopolicy, och programmet genomförs därför i samarbete med landets hälsoministerium. Mödrahälsovård ingår också i programmet, eftersom barnadödlighet är starkt kopplad till mödrars möjlighet till vård under graviditet och förlossning.

– Syftet med hela UNICEF-programmet är att minska barnadödligheten för barn under fem år genom vaccinationsprogram, nutritionsprogram och annan hälsovård. Vi har mycket arbete kvar att göra, men ser redan att situationen förbättrats i och med att barnadödligheten faktiskt har minskat de senaste tio åren, från 213 per tusen barn och år till 158, säger Amadou Alassane Cisse, läkare och ansvarig för UNICEF-programmet i östra DR Kongo, där 163 hälsodistrikt ingår.

Utdelning av impregnerade myggnät är en av de bidragande orsakerna till att barnadödligheten minskat, liksom vaccinationer, även om man fortfarande inte når ut till alla barn.

Undernäring bland barn är ett stort problem i DR Kongo och satsning på nutrition, med jordnötspasta och mjölk till småbarn, ingår i hälsoprogrammet. Landet är grönt och bördigt men trots att många faktiskt har tillgång till mat, så är den ofta inte väl sammansatt eller näringsrik. Maniokgröten som utgör basföda för många innehåller inte tillräckligt med proteiner, fett eller vitaminer. När barnen är undernärda kan diarrésjukdomar, luftvägssjukdomar eller epidemier som mässling och polio innebära dödsfara. Vaccinering är en annan del av UNICEFs program, men det är viktigt att det genomförs regelbundet och att man når ut till alla barn.

– Om vi missar så lite som tre procent av barnen i en region där vi vaccinerar för mässling eller polio, så räcker det för att populationen inte ska vara skyddad mot en epidemi; vaccinet innebär aldrig  ett 100-procentigt skydd, säger Amadou Alassane Cisse och förklarar att det är ett stort problem för familjerna att kunna ta sig till klinikerna med sina barn.

Utbildning av personal och förbättrad logistik

Tillgång till kliniker är ett problem men även kvalitén på vården kan vara bristande. UNICEF satsar därför på utbildning av personal, liksom att förbättra logistikflödet så att vaccin och andra mediciner finns på plats när de behövs, och att de förvaras korrekt. Verksamheten ute i fält kontrolleras regelbundet. När Amadou Alassane Cisse nyligen besökte en by i samband med vaccination såg han och hans kollegor till att även de barn som bodde långt borta från kliniken kom, samtidigt som de noterade att det saknades tillräckligt med cyklar för att hämta dem. 

– Vi har även upprättat listor vid varje klinik över vilka barn som vaccineras, och kan därför säkerställa att de kommer, inte bara vid första, utan även andra och tredje vaccinationstillfället.

Sida ger som enda givare ett icke-öronmärkt basstöd till UNICEFs hälsoprogram för barns överlevnad i DR Kongo. På så sätt är pengarna mer flexibla än om de är fastbundna i ett visst projekt, vilket gör att de kan användas vid exempelvis utbrott av kolera, ebola och mässling, eller andra kriser. 

– Vi har valt att jobba med UNICEF för att de arbetar långsiktigt med hälsa, och  levererar hälsotjänster till befolkningen med fokus på mödrar och barn men även arbetar för att bygga upp kapacitet på landets hälsoministerium, så att de själva kan styra och implementera hälsoprogrammet, säger Sofia Norlin, rådgivare inom Hälsa på Sida’s Konflikt-Postkonfliktavdelning.

Samtidigt är UNICEF en stor aktör som agerar på olika nivåer i detta enorma land, där arbetet omfattar coachning av såväl hälsomyndigheter på zon-nivå som av hälsoteamen nere på distriktsnivå.

*Enligt UNICEFs rapport State of the World Children 2012.

 

UNICEFs Child Survival Programme i DR Kongo:

Den nuvarande omgången av UNICEFs program för barns överlevnad i Demokratiska Republiken Kongo startade 2008.

Sida stödjer programmet från 2010-2012 med totalt 75 000 000 kronor, fördelat på tre år. Stödet kan ev. komma att fortsätta.

Målet är att reducera mödradödligheten med 47 procent och reducera dödligheten för barn under fem år med 41 procent. Programmet är indelat i tre delar: stärkande av hälsosystem (inkl. barnhälsovård, mödravård, samt motverkande av hiv-överföring mor-barn), vaccinationsprogrammet och nutritionsprogrammet.

Programmet har många givare, där Sida är den enda som ger ett icke-öronmärkt så kallat tematiskt stöd.

DRC är Afrikas näst största land (fem gånger så stort som Sverige) och barn utgör hela 50 procent av befolkningen. Landet är indelat i 11 provinser, vilka i sin tur är uppdelade i 515 hälsozoner (eller hälsodistrikt). Programmet för barns överlevnad genomförs i 75 av de 515 hälsozonerna.

Doktor Amadou Alassane Cisse är ansvarig för programmet i de östra delarna av landet (Norra Kivu, Södra Kivu, Maniema, Orientale) med över 24 miljoner invånare. 37 av områdets 163 hälsozoner ingår som pilotdistrikt i programmet.

 

Exempel på genomförda aktiviteter 2008-2012:

  • 18 131 073 barn vaccinerades mot mässling.
  • Förutom den rutinmässiga vaccineringen av 8 487 029 barn fick mer än 15 miljoner tre doser oralt poliovaccin.
  • Åtta kampanjer resulterade i avmaskning av 90 procent av alla barn mellan12 till 59 månader. (I samarbete med andra givare.)
  • Omkring 40 procent av barnen skyddades mot malaria tack vare kampanjer som distribuerat 9 712 072 myggnät behandlade med långvarigt insektsmedel. (I samarbete med andra givare.)
  • Antalet svårt undernärda barn som får vård har ökat från 45 652 (2007) till 157 000 (2007). (I samarbete med andra givare.)

Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />