resultatexempel

Stöd till återvändande flyktingar

Uppdaterad: 4 juni 2014

I samband med folkmordet i Rwanda 1994 uppstod stora flyktingströmmar, särskilt i den försvagade Demokratiska Republiken Kongo. Vi arbetar för att underlätta för internflyktingar att återvända och återintegreras, genom insatser inom hälsa och utbildning och genom stöd till ekonomisk återuppbyggnad.

I samband med folkmordet i Rwanda 1994 uppstod stora flyktingströmmar i Stora Sjöregionen i centrala Afrika, och förföljande av flyktingar skedde även i grannländerna, särskilt i den försvagade  Demokratiska Republiken Kongo (DR Kongo). De norra och östra delarna av DR Kongo har befunnit sig i konflikt eller öppet krig sedan dess. Flera fredsavtal har ingåtts, men de stora mineraltillgångarna och handeln med t ex strategiskt viktiga metaller har gjort det lönsamt för väpnade grupper – och även för den kongolesiska armén (FARDC) – att fortsätta stridigheterna. När konflikten blossar upp måste människor fly på nytt. I april 2010 räknade man med att 1,5 miljoner människor fortfarande var på flykt i de båda Kivuprovinserna, trots att drygt 880 000 personer hade återvänt hem från en flyktingtillvaro inom eller utanför landet.  

Vi stödjer DR Kongos egen strategi

För att möta den svåra situationen har den kongolesiska regeringen tillkännagett en strategi för stabilisering och återuppbyggnad av Östra Kongo (STAREC). Alla de internationella givarna i området har kommit överens om en gemensam plan för hur de ska bidra till STAREC inom ramen för FN:s Säkerhets- och stabiliseringsstrateg. I det arbetet stödjer vi den del som handlar om "återvändande, återintegrering och återuppbyggnad". De pengar som vi bidrar med går genom en givargemensam fond. Fonden är ett steg framåt för att stärka samordningen mellan givarna, effektiviteten och det lokala ägarskapet, vilket är mycket värdefullt. Dessutom fungerar det som ett bra verktyg för att stödja övergången från humanitärt arbete till utvecklingssamarbete i östra DR Kongo. Sveriges bidrag är 50 miljoner kronor för 2010 och början av 2011.

Stödet kommer att bidra till att underlätta för internflyktingar att återvända och återintegreras i sin hemmiljö. Det gör vi genom insatser inom hälsa och utbildning och genom stöd till ekonomisk återuppbyggnad. Exempel på vad stödet innebär är:

  • stärkta kliniker, vaccinationer och psykosocialt stöd
  • bättre dricksvatten, fler latriner
  • läromedel och skolmåltider, yrkesutbildning och föräldraengagemang i skolan
  • mikrokrediter till enkla bostäder och lokal produktion av byggmaterial och mat
  • familjeåterförening och juridisk hjälp till papperslösa

Förståelse för konfliktens orsaker viktigt för fred

Utöver detta stödjer vi även hanteringen av de orsaker som ligger till grund för konflikten. Programmen kommer att bidra till det övergripande målet för Sveriges strategi för utvecklingssamarbetet i DR Kongo: "stärkta förutsättningar för hållbar fred och förbättrade levnadsförhållanden för fattiga människor".

Det finns många risker med stödet. Om konflikten blossar upp på nytt kan nya flyktingströmmar uppstå och det är dessutom en mycket svår miljö att få programmen att fungera i. Trots detta vill Sverige stödja genomförandet av insatsen eftersom den är så viktig, både för de hemvändande flyktingarna och för dem som stannat kvar. Dessutom är det viktigt att stödja ett fortsatt internationellt engagemang för fred och försoning i området.

 


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />