Kongolesiska soldater står i givakt i Rutshuru, nära provinshuvudstaden Goma i östra DR Kongo.

Kongolesiska soldater står i givakt i Rutshuru, nära provinshuvudstaden Goma i östra DR Kongo. Personal inom rättsväsendet, sjukvårdspersonal och enskilda organisationer har fått utbildning om sexuellt och genderbaserat våld i relation till konflikter.

Foto: Lionel Healing/AFP/Scanpix

resultatexempel

Kamp mot sexuellt och könsrelaterat våld i Östra DR Kongo

Uppdaterad: 6 augusti 2014

Kvinnor i östra delarna av DR Kongo utsätts för fruktansvärda övergrepp. Det har sin grund i konflikter kring landrättigheter, etniska grupper och kontroll över de rika mineraltillgångarna i området. Sida stöder en särskild insats mot sexuellt och genderbaserat våld (SGBV) i dessa provinser.

Under de senaste åren har media vid flera tillfällen uppmärksammat fruktansvärda övergrepp mot kvinnor i de östra delarna av den Demokratiska Republiken Kongo (DRK). Rapporter beskriver massvåldtäkter av kvinnor, barn och åldringar, i många fall kombinerade med tortyr, spridning av hiv och aids  eller svåra fysiska och psykiska skador hos offren. Till detta kommer de svåra sociala konsekvenserna för familjerna, hela byar och samhällen. 

Våldtäkterna kan i många fall klassificeras som krigsbrott eller brott mot mänskligheten enligt folkrätten. Forskning visar att våldet även riktas mot män, och att det många gånger är ett resultat av den stora frustration som soldater, poliser och medlemmar av väpnade grupper upplever i den utdragna konflikten. Den har sin grund i konflikter kring landrättigheter, etniska grupper och – inte minst – kontroll av de rika mineraltillgångarna i området. Trots detta får det oerhört svåra konsekvenser för hela befolkningen i de konfliktdrabbade provinserna Orientale, Nord- och Sydkivu.

Sedan 2009 stöder Sida en särskild insats mot sexuellt och genderbaserat våld (SGBV) i dessa provinser. Insatsen tillkom som en del av Rejusco, ett stort program inom rättssektorn med finansiering av Europeiska Kommissionen och flera EU-medlemsländer. Själva rättsprogrammet är nu avslutat, men på grund av de positiva resultaten fortsätter arbetet inom ramen för ett program för ökad tillgänglighet till rättvisa som drivs av UNDP i samma område. Totalt uppgår Sidas stöd till 23,6 miljoner kronor under 2009-2010.

Flera målgrupper

Kriminalpoliser, åklagare, domare, advokater, sjukvårdspersonal och enskilda organisationer har fått utbildning om sexuellt och genderbaserat våld. Man får också praktisk hjälp med t ex transporter av offer, vittnen och anklagade. Som en chef vid en liten, avsides polisstation sade:

- Den utbildning vi har fått har varit så praktisk och användbar för vårt arbete. Och innan projektet kom fick vi försöka ordna lastbilsskjuts av de inblandade för att det skulle kunna bli en rättegång inne i provinshuvudstaden. Nu ser folk att Rejuscos bil kör omkring, och att straffriheten minskar. Det har en preventiv effekt.

Projektet har utbildat personer som i sin tur kan fortsätta att sprida erfarenheterna inom både det militära och det civila rättssystemet.  I många fall är det en bättre lösning att domstolen åker ut till avlägsna byar för att flera rättsfall ska kunna klaras av på en gång. Då ger projektet stöd både före och under de rättegångar som gäller sexuellt och genderbaserat våld, och samtidigt kan lokalbefolkningens attityder till sexuellt våld och jämställdhet påverkas.

Inom ramen för projektet har forskare gjort en antropologisk studie som visar hur det traditionella rättssystemet hanterar SGBV, och resultatet är viktigt för att hela rättsväsendet ska kunna fungera bättre i området. Ett annat resultat av programmet är att alla anmälningar av SGBV följts upp genom hela rättssystemet. På det sättet får man en bild av var och varför processen stannar upp, och om samma typ av brott behandlas olika i olika instanser. Det kan också vara ett effektivt medel mot den utbredda korruptionen inom rättsväsendet.


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />