Demokratiska Republiken Kongo

Uppdaterad: 27 juli 2016

Officiellt namn:

République Démocratique du Congo/Demokratiska republiken Kongo

Huvudstad med antal invånare:

Kinshasa, 11 100 000 invånare
(uppskattning 2014)

Antal invånare:

77 266 814 (2015)

Yta:

2 344 885 km²

Statsskick:

republik

Statschef:

president Joseph Kabila

Folkgrupper:

det finns minst 200 etniska grupper
varav mongo, luba, kongo,
mangbetu-azande är störst

Språk:

franska är officiellt språk, i landet talas
också över 200 lokala språk därav fyra
nationella: swahili, tshiluba, lingala
och kikongo

Religion:

katoliker ca 50 %, muslimer ca 10 %,
övriga: protestantiska samfund samt
traditionella afrikanska religioner

Viktigaste exportvaror:

diamanter, guld, koppar, kobolt, virke,
råolja, kaffe

Medlemskap i internationella organisationer:

FN, AU, COMESA, CEPLG, SADC, WTO,
IMF m fl

BNP per invånare:

442 US dollar (2014)

Biståndets andel av BNI: *

8,1 % (2014)

Världsbankens landkategori:

Låginkomst

Förväntad livslängd:

59 (2014)

Spädbarnsdödlighet:

75 av tusen födda (2015)

Läs- och skrivkunnighet:

66,8 % (2010)

Andel av befolkningen
med tillgång till rent vatten:

46,5 % (2012)

Andel hivsmittade (bland invånare i åldern 15-49 år):

1 % (2014)

Tillgång till telefon
(mobiltelefonabonnemang per 100 invånare):

53 (2014)

Korruptionsranking:

147 av 169 (2015)

HDI-ranking:

176 av 188 (2015)

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av till exempel räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DACs lista över mottagarländer. Den täcker inte heller till exempel privat bistånd.  The Development Assistance Committee, DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bland annat de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.

Uppgifterna har tagits fram i samarbete med Utrikespolitiska Institutet

 


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän