Fotograf Sida/Susanna Wasielewski Ahlfors

Den Sida-finansierade dammen i byn Bakata i Burkina Faso samlar upp regnvatten som byborna använder till att odla grönsaker under torrperioden.

Fotograf Sida/Susanna Wasielewski Ahlfors

Tack vare dammarna som byggts för att samla upp regnvatten blir det enklare att ge boskapen att dricka även under torrperioden.

Fotograf Sida/Susanna Wasielewski Ahlfors

Dammbygget i byn Bakata är ett av många vatteninitiativ i Burkina Faso som finansierats av Sida.

resultatexempel

Nya vattenreservoarer ska förebygga torka och svält

Uppdaterad: 12 mars 2015

För att säkra matproduktionen i det torra Burkina Faso behöver man kunna lagra vatten mellan regnperioderna. De småskaliga vattendammarna är viktiga för folk på landsbygden och därför har flera vattenreservoarer restaurerats och två nya byggts.

– I takt med att regnperioderna påverkas av klimatförändringarna så blir det allt viktigare att säkerställa tillgången till mat. Därför behöver vi fler dammar som vattenreservoarer för att kunna bevattna grödorna, säger Albert Compaore, programansvarig för det Sida-finansierade stödet till nybyggnation och restaurering av vattenreservoarer i Burkina Faso.

Idag finns omkring 1005 konstgjorda vattendammar i hela landet. Regnvattnet som samlas upp där är väldigt viktigt för att vattna boskapen eller de odlingar av tomat, bönor, lök och andra typer av ”cash crops” som kan säljas på marknaden för en extra inkomst. De 93 miljoner kronor som Sida bidragit med har syftet att restaurera tio trasiga dammar och bygga två nya.

När Burkina Faso drabbades av kraftiga regn och översvämningar 2009 och 2010 förstördes många av landets dammar, och därmed försörjningsmöjligheterna för tusentals människor. När dammarna och bevattningssystemen nu byggs upp igen är en viktig aspekt att de bättre ska kunna stå emot de översvämningar som ett förändrat klimat kan föra med sig.

Av de tolv dammar som planerades stå klara år 2012, så har två nya byggts och sju gamla reparerats, vilket nu förser omkring 800 familjer med vatten (mars 2015). En siffra som kan verka låg med tanke på att det finns hela 8000 byar i Burkina Faso med samma efterfrågan på dammar. Men satsningen kan ses som en liten del av en större nationell anpassningsplan, NAPA, som ska hitta olika strategier och tekniker för att anpassa landet till klimatförändringarna och säkra matproduktionen.

Regeringen har bland annat som mål att varje enskilt hushåll ska kunna bygga en egen liten damm som täcker deras behov; en damm som är mycket mindre än de vattenreservoarer som projektet finansierar.

– Dessa enskilda små dammar skulle kunna lagra vattnet under ett par månader, under regnperioden, berättar Albert Compaore. De odlingar av hirs, durra och majs som utgör basfödan bland befolkningen och normalt klarar sig på regnen, de skulle kunna bevattnas från den lilla dammen om torka inträffar under den oregelbundna regnperioden, och därmed undvika förstörda skördar och svält. Jag hoppas att Sida fortsatt kan vara med och stötta den här idén i den nya planerade landstrategin för Burkina Faso.

Att minska den fattiga befolkningens utsatthet för torka när klimatet förändras är ett viktigt syfte med projektet. De fattigaste provinserna har därför prioriterats när man valt var dammarna ska byggas. Just små och medelstora vattendammar har visat sig vara viktiga för att minska fattigdomen och de bidrar till lokal utveckling på flera sätt.

– Vattendammar stimulerar andra aktiviteter, som en ökad lokal affärsmarknad där grönsaker säljs, eller fiskeproduktion, fortsätter Albert Compaore. Migrationen av unga jobbsökande till grannländerna minskar också när de istället kan stanna hemma och försörja sig på att odla och sälja ”cash crops” på marknaden.

Dammbyggen innebär alltid en viss negativ påverkan för miljön, även om den är långt mindre för små dammar än för stora dammbyggen. De förstudier som gjorts inför byggnationerna har tagit hänsyn till de närboende, samt till känsliga naturmiljöer.

– Vi kan ge ekonomisk kompensation till de människor som måste flytta, men vi kan man aldrig ersätta deras känslomässiga förlust av den mark de bott på i många generationer. Men när vi jämför nackdelarna av ett dammbygge med fördelarna, så är de senare långt större. För människorna i Burkina Faso ser dammarna som något väldigt positivt, något som kan säkerställa att de får mat på bordet och undvika lidande, säger Albert Compaore.

 

Fakta: vattenreservoarer i Burkina Faso

 • Syftet med projektet som är en del av Burkina Fasos Klimatanpassningsplan, NAPA, är att förbättra dammarnas motståndskraft inför de hot som klimatförändringarna för med sig.

• Burkina Fasos vattendirektorat, inom jordbruks- , hydralik och fiskeministeriet ska stå för implementeringen av projektet som ska finansiera två nya dammar och tio som ska restaureras. Hittills har två nya dammar byggts och sju gamla har reparerats. 180 hektar bevattningsområde har också restaurerats; 20 nya hektar har förberetts i närheten av en av de nya dammarna, och arbetet har just inletts för att bygga bevattning av ytterligare 50 hektar i anslutning till den andra nya dammen.

• Sida bidrar med totalt 103 miljoner kronor under den förlängda projektperioden 2010-2015.

• Klimatvänliga teknologier har använts vid restaureringen och nybyggnationerna av dammarna samt för utformningen av bevattningssystemen.

• Lokala användarkommittéer har upprättats (ellerkommer att upprättas) vid varje vattenreservoar för att fördela lika tillgång till vattnet. Aktörerna inom projektet ska sträva efter att integrera kvinnor, migranter och unga flickor i användarkommittéerna.


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />