Kvinnoparad under självständighetsfirandet i Burkina Faso 11 december.

Kvinnoparad under självständighetsfirandet i Burkina Faso 11 december. Sedan 2005 har Sida finansierat National Democratic Institute som arbetar för att ge kvinnor en starkare röst i Burkina Faso.

Foto: AFP/Scanpix

resultatexempel

Kvinnor närmare den politiska makten i Burkina Faso

Uppdaterad: 6 augusti 2014

I Burkina Faso är den politiska arenan av tradition männens spelplats. Kvinnor med politiska ambitioner har länge hållits utanför maktens korridorer. Nu ritas det politiska landskapet om med hjälp av Sidastödda National Democratic Institute.

Sedan 2005 har Sida finansierat National Democratic Institute (NDI) som arbetar för att ge kvinnor en starkare röst i Burkina Faso. Genom att erbjuda utbildningar i den politiska processen har NDI skapat en plattform för kvinnor att nå beslutsfattande positioner. Genomslaget har varit stort.

– Ett av våra mål är att öka antalet kvinnor som väljs och ett annat är att hjälpa dem efter att de har valts. I det senaste kommunvalet, 2006, valdes 6 400 kvinnor, berättar Aminata Kassé, chef för NDI:s kontor i Burkina Faso.

Projektets framgångar har möjliggjorts genom att stora delar av den politiska makten flyttats till lokal nivå. Inför valet 2006 mångdubblades antalet kommuner vilket ledde till tusentals nya valbara positioner. NDI utnyttjade tillsammans med andra enskilda organisationer det politiska svängrum som uppstod. Facit blev att mer än en tredjedel av de invalda var kvinnor.

Kvinnliga politiker ser kvinnliga behov

Kommunvalet 2006 signalerade startskottet för en långsiktig process. Utan uppföljning riskerar framstegen att stanna vid tom statistik och därför satsar NDI nu på fortbildning av kvinnor som valts in i kommunstyrelser. Målet är att träna dem i att se till de fattigas behov, i synnerhet bland utsatta kvinnor.

– De nyvalda kvinnorna har varit bättre på att integrera kvinnors behov i politiken, såsom tillgången till mikrokrediter, tillgång till rent vatten och att skapa marknader för att sälja lokalt odlade grönsaker, säger Aminata Kassé.

Burkina Faso är idag ett av världens fattigaste länder med en mycket låg utbildningsnivå. Ett talande exempel är att flera av de nyvalda kvinnliga borgmästarna varken kan läsa eller skriva. Den bristfälliga kunskapsnivån illustrerar de svåra utmaningar som återstår för att förankra en fortsatt demokratisk utveckling.

Ny lag ändrar spelreglerna inför nationella val

Den 16 april 2009 är ett historiskt datum för kvinnorörelsen i Burkina Faso. Då antogs en ny lag som kräver att minst 30 procent av kandidaterna, inför såväl kommunala som nationella val, måste vara av vardera könet. NDI har spelat en central roll i kampanjarbetet och mobiliserat viktiga krafter för att driva igenom lagförslaget.

– Nu är den stora utmaningen att hjälpa de politiska partierna att följa upp den nya lagen. Med hjälp av Sidas nya bidrag kommer vi att bistå flera politiska partier i planeringen för att rekrytera fler kvinnor, säger Aminata Kassé.

De senaste årens utveckling har inneburit en allmän attitydförändring till kvinnliga politiker i Burkina Faso. Folk på landsbygden har sett positiva resultat under kvinnligt ledarskap och allt fler kvinnor klättrar i den politiska hierarkin. NDI:s arbete har bara börjat. 

Vad gör NDI?

NDI assisterar ideellt och utan vinstsyfte civila och politiska ledare i att bygga demokratiska institutioner, bevaka allmänna val, vägleda och råda politiska partier i deras organisering, verka för folkligt politiskt engagemang, hjälpa länder att forma professionella lagstiftningar och öka kvinnors delaktighet i politiken. Dess nuvarande ordförande är Madeleine Albright, amerikansk utrikesminister på 1990-talet.


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />