En vedtransportör med ved han ska transportera till Ouagadougou

Fotograf Göran Björkdahl, Sida

Sida stödjer initiativ som arbetar för att öka kunskapen om klimatförändringar hos personer som lever på jordbruk, skogsbruk och boskapsskötsel.

Åsnekärra på väg till Ouagadougou med brännved för försäljning

Fotograf Göran Björkdahl, Sida

Ett av projektets delmål är att skapa sidoinkomster för att minska deltagarnas sårbarhet när det gäller klimatförändringars negativa effekter på jordbruk och djurhållning.

En kvinna med döttrar i Kuyende stöter millet

Fotograf Göran Björkdahl, Sida

En kvinna med döttrar i byn Kuyende stöter millet. Tillsammans med lokala frivilligorganisationer samarbetar IUCN med invånare i fem mindre samhällen.

En vedförsäljare i Ouagadougou

Fotograf Göran Björkdahl, Sida

En vedförsäljare i Ouagadougou. Sida ger stöd till en fond för projektbidrag och deltagarna får kunskaper om hur man kan starta och driva mindre företag.

resultatexempel

Stöd till klimatanpassning minskar fattigdomen

Uppdaterad: 24 juni 2014

Klimatförändringar drabbar fattiga länder som Burkina Faso extra hårt. Här lever omkring 80 procent av befolkningen på landsbygden och är helt beroende av naturresurser som jord och skog, men även sina husdjur. För att lindra de negativa effekterna av ett förändrat klimat ger Sida stöd till landets miljöministerium och till insatser för klimatanpassning.

Klimatförändringen är en global utmaning som i Västafrika beräknas ge ökande temperaturer och oregelbunden nederbörd. Detta kan bland annat leda till mindre skördar och minskad tillgång till rent vatten. 

– De globala förändringarna av klimatet är ett stort hot mot landet, säger Albert Compaoré, Sidas handläggare i Burkina Faso. Ett litet, fattigt land har små ekonomiska möjligheter att anpassa sig till förändringarna.

Kunskaper om klimathotet

För att minska fattiga människors sårbarhet ger Sida stöd till ett projekt på lokal nivå som ska lindra klimatförändringarnas negativa inverkan. Stödet ges inom Sveriges särskilda anslag för klimatanpassning, Swedish Climate Change Initiative (SCCI).  Samarbetspartner är International Union for Conservation of Nature, IUCN, en av världens största miljö- och naturvårdsorganisationer. Tillsammans med lokala frivilligorganisationer samarbetar IUCN med invånare i fem mindre samhällen. I projektet får deltagarna, som lever på jordbruk, skogsbruk och boskapsskötsel, grundläggande kunskaper om klimatförändringar. De diskuterar också hur de kan anpassa sig till klimathotet och vilka strategier de bör ha.

Mikroföretag ger sidoinkomster

Ett av projektets delmål är att skapa sidoinkomster för att minska deltagarnas sårbarhet när det gäller klimatförändringars negativa effekter på jordbruk och djurhållning. Sida ger stöd till en fond för projektbidrag och deltagarna får kunskaper om hur man kan starta och driva mindre företag. Enligt Albert Compaoré har man i tidigare liknande projekt satsat på att utveckla lokala produkter från skogen, till exempel sheanötter. Nötfettet, så kallat sheasmör, exporteras och används i kosmetika och vid tillverkning av choklad. Projektet ger 40 000 deltagare, varav majoriteten är kvinnor och ungdomar, en möjlighet att anpassa sig till klimatförändringarna.

– De kommer dessutom att kunna förbättra sina inkomster, vilket minskar fattigdomen i området, säger Albert Compaoré.

Stöd till ny miljölagstiftning

I Burkina Faso har miljöfrågornas betydelse stärkts i landets fattigdomsstrategi. Sida ger stöd till Burkina Fasos miljöministerium för att landet ska kunna genomföra ett tioårsprogram för hela miljösektorn, inklusive skog och fauna. Landets regering vill ha ett brett sektorprogram med flera aktörer, bland andra civilsamhället, den privata sektorn och andra ministerier.

– Sidas nuvarande stöd går till att förbereda programmet, exempelvis genom att ta fram bättre regelverk inom miljö och utbilda personal på miljöministeriet, säger Göran Björkdahl, ansvarig handläggare i Burkina Faso. Själva programmet startar i januari 2011, sannolikt med stöd från både Sida och andra givare.

 Bättre hushållning av vatten

Tillsammans med danska Danida, stödjer Sida också det nationella programmet PAGIRE för bättre hushållning av Burkina Fasos begränsade vattenresurser. Vatten är en nyckelfråga i landet och stödet går bland annat till att restaurera och bygga nya vattenfördämningar. Dessutom har flera lokala kommittéer för vattenhushållning skapats. Genom PAGIRE har även tjugo kvinnliga vatteningenjörer utbildats. Ett annat viktigt område är, enligt Göran Björkdahl, att effektivisera Burkina Fasos jordbruk. Anledningen är att dagens ineffektiva jordbruk om några år inte kommer att kunna försörja den snabbt växande befolkningen. 

– Människor hugger ner skogen för att få ny mark att odla, säger Göran Björkdahl. Det pågår därför diskussioner om att Sida eventuellt även bör främja ett mer effektivt jordbruk och därmed skydda Burkina Fasos skog, vatten och biologiska mångfald.

 


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />