En kvinna med döttrar i Kuyende stöter millet

En kvinna med döttrar i byn Kuyende stöter millet. Tillsammans med lokala frivilligorganisationer samarbetar International Union for Conservation of Nature, IUCN, med invånare i fem mindre samhällen.

Foto: Göran Björkdahl, Sida

burkina faso

Vårt arbete i Burkina Faso

Uppdaterad: 6 september 2017

Sverige bidrar sedan år 2000 till Burkina Fasos utveckling inom områdena demokrati och mänskliga rättigheter samt miljö och naturresurser. Generellt budgetstöd utgjorde till och med 2012 ungefär hälften av det sammanlagda stödet.

Burkina Fasos utvecklingsplan (PNDES) fokuserar på en stark och hållbar tillväxt med jobbskapande och välfärd. Samtidigt som jordbruket förväntas öka sin produktivitet, satsar man på att bredda ekonomin genom att förädla fler jordbruksprodukter inom landet.

Demokrati, samhällsbyggnad och mänskliga rättigheter

Landets demokratiska utveckling är fortfarande skör men stadiga framsteg har gjorts under det senaste decenniet. Även kvinnors ställning förbättras, om än långsamt.

Sverige stödjer civilsamhällesorganisationerna Diakonia, National Democratic Institute och Centre pour la Gouvernance Démocratie, (CGD) och deras arbete med mänskliga rättigheter och jämställdhet, samt för att motverka korruption och öka medborgarnas möjlighet att ställa beslutsfattare till svars. De organisationerna samarbetar i sin tur med ett stort antal lokala organisationer.

På så sätt bidrar Sverige till att ge det civila samhället en röst i den politiska dialogen och öka möjligheterna för sårbara grupper att få sina rättigheter tillgodosedda samt förebygga ytterligare kränkningar.

Sverige bidrar till en fond ur vilken organisationer kan söka finansiering för jämställdhetsprojekt. Dessutom stödjer Sverige såväl det burkinska kvinnoministeriet som ministeriet för mänskliga rättigheter för att de ska öka sin kunskap och kapacitet att integrera jämställdhet och mänskliga rättigheter i sitt arbete.

Svenska Statistiska Centralbyrån, SCB samarbetar med sin burkinska motsvarighet INSD för att stärka dess förmåga att producera tillförlitlig statistik för planering och uppföljning av Burkina Fasos utveckling. Sverige stödjer också en planerad folkräkning.

Miljö och naturresurser

Nästan alla människor i Burkina Faso är direkt beroende av vad naturen ger. Lantbruket sysselsätter 80 procent av landets befolkning. I ett land som ofta drabbas av svår torka är det särskilt viktigt att de begränsade vattenresurserna hanteras på rätt sätt. Sida stödjer arbetet för en bättre planering och en mer rättvis tillgång till vatten och sanitet. Ett resultat av detta är att 76 procent av människorna på landsbygden och 97 procent i städerna idag har tillgång till rent dricksvatten.

Sverige ger också finansiering till upprustning och byggnation av totalt 12 dammar för regnvatten så att vatten kan lagras under torrperioderna och användas för boskap och jordbruk.

Sverige har hjälpt miljöministeriet att ta fram ett samlat program för hela miljöområdet, inklusive skogsbruket. Lokal skogsskötsel och små byföretag som jobbar med skogsprodukter har utvecklats med hjälp av organisationen TREE-AID, som Sverige stödjer.

Sverige har finansierat en fond för lokal klimatanpassning genom IUCN. Där ingår bland annat ett trettiotal projekt för markanvändning liksom ett antal småföretag som gett inkomster till drygt 300 personer, främst kvinnor.

Sverige har även bidragit till att 22 burkinier har avlagt doktorsexamen på svenska universitet mellan 2001 och 2011, främst inom naturresursområdet. Alla dessa arbetar idag i Burkina Faso

Regionalt stöd som berör Burkina Faso

Inom området miljö och naturresurser är Burkina Faso direkt berört av följande svensk-finansierade projekt:

  • Samordning av klimatanpassning i Västafrika (ECOWAS)
  • Samordning av vattenhushållning i Västafrika (ECOWAS)
  • Naturresursförvaltning inom Voltaflodens avrinningsområde (IUCN)
  • Fattigdomsbekämpning i stora dammprojekt (IUCN)
  • Lokal skogsförvaltning och REDD+ (Codesria)
  • Resiliens inom jordbruket (AGRA)
  • Ökad produktivitet i jordbruket (AfDB-AFTF)

Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />