Burkina Faso

Uppdaterad: 27 juli 2016

Officiellt namn:

Burkina Faso

Huvudstad med antal invånare:

Ouagadougou, 1 500 000
invånare (uppskattning 2015)

Antal invånare:

18 105 570 (2015)

Yta:

274 200 km²

Statsskick:

republik, enhetsstat

Statschef:

president Roch Marc Christian Kaboré

Folkgrupper:

mossi, fulani, tuareger, bobo, mande, gurunsi, bwa, lobi, senufo med flera

Språk:

franska är officiellt språk; av de talrika
inhemska språken används mossifolkets
språk moré mest

Religion:

islam ca 50 %, inhemska religioner ca 35 %,
kristna ca 15 % (uppskattning)

Viktigaste exportvaror:

guld, bomull, sheanötter

Medlemskap i internationella organisationer:

AU, ECOWAS, FN, OIC, IMF, WTO m fl

BNP per invånare:

734 US dollar (2014)

Biståndets andel av BNI: *

9,2 % (2014)

Världsbankens landkategori:

Låginkomst

Förväntad livslängd:

59 (2014)

Spädbarnsdödlighet:

61 av tusen födda (2015)

Läs- och skrivkunnighet:

28,7 % (2007)

Andel av befolkningen
med tillgång till rent vatten:

81,7 % (2012)

Andel hivsmittade (bland invånare i åldern 15-49 år):

0,9 % (2014)

Tillgång till telefon
(mobiltelefonabonnemang per 100 invånare):

72 (2014)

Korruptionsranking:

76 av 167 (2015)

HDI-ranking:

183 av 188 (2015)

* Bruttonationalinkomsten (BNI) anger det totala värdet av varor och tjänster producerade inom ett land samt dess inkomster i form av till exempel räntor och lån från andra länder. Statistiken omfattar inte alla länder utan endast de som finns med i DACs lista över mottagarländer. Den täcker inte heller till exempel privat bistånd.  The Development Assistance Committee, DAC är en del av OECD där 24 länder ingår, bland annat de nordiska länderna, Storbritannien, USA, Frankrike och Tyskland.

Uppgifterna har tagits fram i samarbete med Utrikespolitiska Institutet 


Sidansvarig: Avdelningen för Afrika

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän