Hållbar förvaltning av naturresurser som vatten och bete ökar lokalsamhällens resiliens för klimatförändringar. På bilden lokala boskapsskötare med boskap i Isiolo, Kenya under torkan i mars 2017, som med stöd av IIED ökat sin resiliens mot extrem torka genom förbättrade system för förvaltning av vatten- och betesresurser. Sida ger kärnstöd till IIED.

Sidas klimatbistånd ökar

Extremt väder, stigande havsnivåer och förändrade förutsättningar för jordbruk skapar stora problem för människor som lever i fattigdom. Sidas klimatbistånd har ökat med en tredjedel sedan 2013.

Marie Stopes Health Clinic

Sida försvarar aborträtten

Sida har tagit fram en vägledning för hur vi hanterar USA:s beslut att strypa bistånd till organisationer som arbetar med abort. Rätten att bestämma över sin egen reproduktion är en viktig del av svenskt bistånd.

Ett 50-tal personer, bilden är tagen uppifrån och personerna står i en klunga och tittar upp och in i kameran.

Jobba på Sida

Nu söker vi bland annat en administratör med en stödjande och samordnande roll samt en chef för avdelningen för partnerskap och innovationVälkommen med din ansökan!