Sida finanserar GenderDoc som arbetar för att öka toleransen för fri sexuell läggning i Moldavien. Artiom Zavadovschi är med och sätter ljus på frågan som kommunikatör i organisationen.

Photo Nicolae Cushchevici

Cooperation in Moldova

When Artyom Zavadovschi as the first person in the country came out in public as gay he received the UN prize for human rights. Today he works at the organisation GenderDoc, the only one in the country fighting for LGBT rights.