Martyrporträttet av 15-årige Ahmed Khamis Al Masri täcker en hel vägg i Khan Younis. Han omges av budskap från Hamas, till vänster, och PFLP, till höger. På Hamas gröna flagga säger kalligrafin: ”Det finns ingen gud utom Allah”.

Photo Mia Gröndahl

Cooperation in Palestine

The Swedish photographer Mia Gröndahl photograped walls in Gaza during 7 years and made ​​a colorful exhibition that was showed in Gaza, the West Bank and in Israel. In connection with the opening at each place seminars and discussions were organized.