Svenskt utvecklingssamarbete och dess resultat i siffror

2017

Publication date:
2018-08-14
Language:
Swedish
Description:
Fickfolder med kortfattad fakta om svenskt bistånd, Sida och resultat 2017.

PDF image

Download:
1.04 MB