Svenskt utvecklingssamarbete och dess resultat i siffror - 2014

Publication date:
2015-08-24
Language:
Swedish
Publication type:
Fickfolder - This report is also available in English
Description:
Fakta i fickformat om svenskt utvecklings samarbete. Aktuell information med färsk statistik och information om verksamhetens mål och medel samt Sidas organisation. Foldern ger även information om stöd via FN och andra internationella organisationer, det bistånd som går via EU mm.

PDF image