Project Evaluation – Disability Rights Promotion International (DRPI) - Final Report

Publication date:
2015-06-23
Series:
Sida Decentralised Evaluation
Series number:
2015:24
Language:
English
Description:
Sveriges biståndsmyndighet Sida arbetar på uppdrag av riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Det kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbetet stödjer Sverige länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Varje land ansvarar för sin utveckling. Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och kompetens. Det gör världen rikare.

PDF image