2015 Europaåret för utvecklingssamarbete

2015 är ett avgörande år för det globala utvecklingssamarbetet. Millenniemålen från 2000 ska uppnås och nya globala utvecklingsmål för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling ska antas av FN i september.

Publication date:
2015-06-15
Language:
Swedish
Description:
De nya målen för hållbar utveckling är nära knutna till den konferens om utvecklingsfinansiering som kommer att äga rum i Addis Abeba i juli. Där kommer det internationella samfundet att besluta om vilka resurser som behövs för att uppnå hållbar utveckling. De nya hållbara utvecklingsmålen påverkar också klimatförhandlingarna och FN:s klimatavtal som ska antas i Paris i december. Därför har EU-kommissionen utsett 2015 till Europaåret för utvecklingssamarbete (European Year for Development, EYD2015).

PDF image