Sida’s handling of suspicions of corruption

ANNUAL REPORT 2013

Publication date:
2015-04-17
Language:
English
Description:
Sida har fått sammanlagt 140 rapporter om misstankar om korruption under 2013, av 35 rapporter avser misstankar bland Sidas ramorganisationer. Majoriteten av rapporterna hänför sig till fall där misstänkta partnern använda Sida-medel för andra ändamål än de som avtalats, samt misstänkt brott. Endast sex av de rapporter som rör korruption i upphandlingssituationer. Under året har Sida återvunnit pengar från partners i 21 fall och med ett totalt belopp på cirka 21.700.000 kronor. Tio rapporter till Polis eller åtal gjordes, varav två i Sverige. 45 undersökningar fördes och avslutades under året, jämfört med 17 undersökningar 2012. Sida ökar nu insyn i hantering misstankar om korruption genom att lägga till sammanfattningar av slutits fall på Open Aid. Under året utvecklade Sida en mobil applikation som bland annat möjliggör rapportering av misstankar om korruption från mobiltelefoner. 2014 kommer Sida börja använda nya metoder, exempelvis stickprovskontroller för att upptäcka misstankar om korruption i initiativ som stöds av Sida. Ändringar Sidas whistleblowing systemet kommer att innebära större möjligheter att rapportera misstankar om korruption och andra oegentligheter. En ändring av Sidas interna regelverk förtydligar hantering av reklamationer från partners använts felaktigt medel, vilket bidrar till en mer enhetlig strategi för Sidas partners. Årets särskild satsning på vissa enheter, med ett närmare samarbete mellan undersökningsgruppen och enheter, liksom kundanpassad utbildning, har resulterat i officer upptäcka misstankar om korruption oftare än tidigare år.

PDF image