Evaluation of the International Training Programme “Education for Sustainable Development in Higher Education (ITP 257 ESD HE)” - Final Report

Publication date:
2015-04-09
Series:
Sida Decentralised Evaluation
Series number:
2015:11
Language:
English
Authors:
Alícia Borges Månsson , Ronald Mukanya
Description:
Rapporten presenterar resultaten från utvärderingen av det internationella utbildningsprogrammet om utbildning för hållbar utveckling i högre Utbildning (ITP ESD HE). Programmet var organiserade och förvaltas av konsultföretaget Niras i samarbete med universitet i Sverige, Afrika och Asien från 2008 till 2013. Programmet riktade deltagare från institutioner för högre utbildning och från ministerierna involverade direkt med högre utbildning. Utvärderingsresultaten visar att inriktningsgrupper som arbetar inom utbildning gör installationen av denna särskilda ITP annorlunda och unik. Resultaten visar också att ITP ESD HE har uppnått sina mål på kort sikt och i mindre utsträckning de långsiktiga sådana. Det finns bevis för starka resultat och tydliga tecken på att programmet har utvecklats som svar på ESD förändringar i sammanhanget. Lärdomar och införlivandet av deltagarnas feedback har bidragit till ITP att uppnå högre relevans och effektivitet. ITP har varit ett kraftfullt verktyg för professionell kapacitetsutveckling inom högskolor särskilt på grund av dess tvärvetenskapligt synsätt. Universiteten är viktiga och en bra plats att investera eftersom det multiplicerar potential ITP, alltså, är fortsatta investeringar i ITP ESD HE med vissa justeringar och förbättringar är därför rekommendabelt.

PDF image