Evaluation of the project “Fostering Agricultural Markets Activity” (FARMA) - Final Report

Publication date:
2015-03-25
Series:
Sida Decentralised Evaluation
Series number:
2015:7
Language:
English
Author:
Pier Giorgio Ardeni
Description:
Denna rapport innehåller resultat, slutsatser och rekommendationer från en utvärdering av projektet "Att främja jordbruks Marknader" (FARMA). Sida, som medfinansiär i FARMA, beställde av SIPU att genomföra denna utvärdering för att fastställa resultaten av den nuvarande intervention och bedöma möjligheten för ytterligare insatser inom sektorn för jordbruksstöd till små och medelstora företag.

PDF image