Evaluation of Sida’s International Training Programmes in Intellectual Property - Final Report

Publication date:
2015-03-06
Series:
Sida Decentralised Evaluation
Series number:
2015:6
Language:
English
Authors:
Cecilia M Ljungman , Katarina Renman Claesson , Ian Christoplos
Description:
Sedan 2004 har den svenska Patent- och registreringsverket, i samarbete med WIPO, årligen har organiserat tre internationella utbildnings program på uppdrag av Sida: Immateriell rättigheter i de minst utvecklade länderna, upphovsrätt och närstående rättigheter i den globala ekonomin och industriell äganderätt i den globala ekonomin. Denna utvärdering bedömer relevans, effektivitet, hållbarhet och påverkan av dessa program. Utvärderingen konstaterar att utbildningsprogrammen har mycket uppskattad av deltagarna och har väsentligt bidragit direkt eller indirekt till flera hållbara resultat på landsnivå. Det finns ändå utrymme för att utveckla utbildningens innehåll och tillvägagångssätt ytterligare för att förbättra fattigdomsperspektiv .

PDF image