Review of Gender Equality Support in Eastern Europe and the Western Balkans 2001 – 2012 - Final Report

Publication date:
2014-12-31
Series:
Sida Decentralised Evaluation
Series number:
2014:69
Language:
English
Authors:
Dorothy Rosenberg , Sevinc Rende
Description:
Den översyn av jämställdhets stöd i Östra Europa och västra Balkan 2001 - 2012, presentera resultat och lärdomar från det svenska stöd till jämställdhet mellan könen i de östliga partnerskapsländerna (Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Moldavien och Ukraina), Ryssland, och länderna på Västbanken länder (Albanien, Bosnien-Hercegovina, Makedonien, Montenegro, Kosovo och Serbien) under det senaste decenniet. Översynen identifierar nyckelfrågor för framgång och utmaningar från arbetet med kvinnors politiska deltagande, kvinnors ekonomiska egenmakt, Könsrelaterat våld, inklusive människohandel, genomförandet av nationella genus planer och strategier, förutom könsuppdelad statistik.

PDF image