An Evaluation of Sida-Funded Project on Regional Cooperation for Organic Standards and Certification Capacity in East Africa – “OSEA phase II” (2010-2013) - Final Report

Publication date:
2014-12-30
Series:
Sida Decentralised Evaluation
Series number:
2014:57
Language:
English
Authors:
Elisha O. Wandera , James B. W. Matata , Thomas N. Nabangi
Description:
Utvärdering av projektet regionalt samarbete för ekologiska standarder och certifiering kapacitet i Östafrika (OSEA fas II) bedömer uppfyllandet av mål och resultat samt ger rekommendationer om behövliga förbättringar för framtida liknande projekt Sida. Utvärderade projektet, OSEA fas II, ägde rum under 2010-2013 och var en fortsättning av det första projektet OSEA I. Under OSEA I, en East African ekologiska produkt normer (EAOPS) utvecklades östafrikanska organiska märket (Kilimo Hai). Syftet med OSEA II var att förbättra inkomster och försörjning av samhällen på landsbygden i östra Afrika genom underlättande av handel med ekologiska produkter med hjälp av den regionala certifiering av standard och regionala samarbetet. Viktigaste resultaten var framgångsrik utbildning av inspektörer och certifiering personal för deltagande garanti system (PGS). PGS var också utformad för att delaktighet och engagerade producenter, konsumenter och andra intressenter. Projektet har också gjort framsteg mot att möjliggöra tillträde till marknads för EU för ekologiska standarden och de lyckades få godkännande för Ugandas produkter. Utvärderingen föreslås kontinuerlig, men behov baserat, kapacitet byggnaden av certifieringsorgan och delaktighet garanti system rekommenderades att kopplas till en tredje part certifiering för ökad betalningsförmåga och trovärdighet. Slutligen, handel med ekologiska produkter mellan länderna i regionen bör övervakas i projektet, eftersom uppgifterna inte är uppdelad vid gränsstationerna. Viktiga lärdomar var: vikten av konsumenternas medvetenhet för den organiska sektorn; att förändring tar tid, behöver kontinuerlig opinionsbildning och landspecifika evidensbaserad information. PGS är populärt men resurskrävande.

PDF image