Evaluation of Save the Children’s Child Rights Governance and Protection Projects in Tanzania – Mainland project - Final Report

Publication date:
2014-12-22
Series:
Sida Decentralised Evaluation
Series number:
2014:63
Language:
English
Authors:
Cecilia M Ljungman , Annika Nilsson , Clement Mashamba , Koshuma Mtengeti
Description:
Utvärderingen av Rädda Barnens projekt Ge rättigheter till den tysta majoriteten - Barn i Tanzanias fastland (2009-2014) bedömer effektivitet, genomslag, relevans, hållbarhet och effektivitet. Utvärderingen fann att projektet var ett relativt ambitiöst projekt som framgångsrikt kombinerat strategier på makro-, meso- och mikronivå i Tanzanias. Projektet har uppnått några anmärkningsvärda resultat i ett svårt område av arbete, till exempel en systematisk och effektiv strategi för opinionsbildning; demokratiskt valda Barnråd i sju distrikt; och, en metodisk och konsekvent strategi för att utveckla och stärka livskraftiga system för barns rättigheter på lokal nivå. Utvärderingen fastställde två huvudområden som behöver uppmärksammas i framtida barnrätts arbete på. Dessa är i) stärka ursprungsfolkets barnets rättigheter CSO, så att Tanzanias barnrättsrörelse kan aktivt hålla duty-bärare till svars regelbundet på alla nivåer; och, ii) inklusive lokala samhällen i arbetet barnets rättigheter.

PDF image