Lessons and Reflections from 84 Sida Decentralised Evaluations 2013 – a Synthesis Review - Final Report

Publication date:
2014-11-21
Series:
Sida Studies in Evaluation
Series number:
2014:1
Language:
English
Authors:
Ian Christoplos , Anna Liljelund Hedqvist , Jessica Rothman
Description:
Målsättningen med översynen är att analysera generella slutsatser av 84 utvärderingsrapporter, med fokus på undersökningsresultaten för tillämpning av teorier om förändring, fattigdomsbekämpning och effektivitetsanalys. Rapporten speglar upptäckter som har erkänts många gånger tidigare. Som sådan, _ en meta slutsats att vi har ännu inte övervunnit de institutionella hinder och utveckla tillräckliga mekanismer för lära av erfarenheterna i allmänhet och utvärdering i synnerhet. En majoritet av interventioner verkar sakna en övergripande logik i deras utformning och genomförande. Detta beror ofta på en inriktning på verksamheten. När fattigdomen diskuteras, är det väldigt  få rigorösa bevis som presenteras och fattigdom bedöms mestadels i relation till relevans. Det finns lite samsyn om vad som menas med "effektivitet". Tre faktorer som utvärderingarna pekar ut och har bidragit till framgångarna identifieras i översynen; 1) en enhetlig och enad Svenskt förhållningssätt till utvecklingsmål, 2) val av strategiska partners, och 3) starkt och engagerat ledarskap samarbete parter, inklusive Sida.

PDF image