Sida’s support to United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 2013

Publication date:
2014-10-27
Language:
English
Publication type:
Portfolio Overview
Description:
Det primära syftet med UNHCR är att skydda de rättigheter och välbefinnande av flyktingar. År 2013 Sidas stöd till UNHCR uppgick till 211 MSEK, varav samtliga var humanitärt bistånd som svar på akuta överklaganden i regionala eller land specifi k flykting och / eller internflyktingsituationer. Alla Sidas stöd till UNHCR: s verksamheten finansieras med humanitära budgetpost och bygger på bedömningar av humanitära behov.

PDF image