Sida’s support to United Nations Population Fund (UNFPA) 2013

Publication date:
2014-10-27
Language:
English
Publication type:
Portfolio Overview
Description:
Sida bidrar till arbetet i UNFPA inom området sexuell och Reproduktiv hälsa och rättigheter, bland annat könsrelaterat våld. År 2013 bidrog Sida till 16 UNFPA projekt och program, med ett totalt belopp om 199 MSEK. Dessutom ministeriet Utrikesdepartementet (UD) förutsatt 427,8 MSEK i kärnstöd och 3 MSEK i Multi Bi stöd, totalt Sveriges finansiering finansiering av byrån till 630 MSEK. Sverige är en av de största givarna till UNFPA.

PDF image