Sida’s support to United Nations Development Programme (UNDP) 2013

Publication date:
2014-10-27
Language:
English
Publication type:
Portfolio Overview
Description:
År 2013 Sida stödde 99 UNDP bidrag till ett sammanlagt belopp om 1,254 MSEK. UNDP är därmed Sidas största utvecklingspartner i FN-systemet, vilket motsvarar cirka 20 procent av Sidas totala Multi-Bi-stöd. Sveriges kärnstöd till UNDP, som tillhandahålls av Utrikesdepartementet (UD), uppgick till 616 MSEK. Sverige var den tredje största givaren till UNDP 2013, efter Japan och United States.

PDF image