Sida’s support to the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) 2013

Publication date:
2014-10-27
Language:
English
Publication type:
Portfolio Overview
Description:
Jämställdhet och främjande av kvinnors rättigheter är en tematisk prioritet i det svenska utvecklingssamarbetet. Sverige har ökat sitt stöd till UN Women som en viktig partner för att främja jämställdhet och kvinnors egenmakt. 2013, Sidas insatser till UN Women uppgick till 103 MSEK. Tillsammans med core stöd fördelas av Utrikesdepartementet (UD) på 125 miljoner kronor, läggs den totala svenska finansiering upp till 228 miljoner kronor.

PDF image