Mid-Term Review of Sweden’s Support to Transparency International Cambodia - Final Report

Publication date:
2014-10-15
Series:
Sida Decentralised Evaluation
Series number:
2014:42
Language:
English
Authors:
Ali Dastgeer , Jups Kluyskens
Description:
Den halvtidsöversyn av det svenska stödet till Transparency International Kambodja (TIC) bedömer relevans, effektivitet, effektivitet, genomslag och hållbarhet TIC: s verksamhet i Kambodja under de senaste två åren. Resultaten tyder på att TIC har identifierat mycket relevanta ämnen och valkretsar att arbeta med. Det har kunnat ympa på arbetet med befintliga CSO och nätverk av civilsamhällesorganisationer, gör det möjligt att öka både uppsökande och effektivitet. Detta har också gett den med en starkare plattform för att lobba och förespråkare i frågor korruptionsbekämpning. Den har ett starkt fokus på ungdomar. Det organiserar ungdomsläger och andra utbildningar, och använder ungdomar för kampanjer mot korruption och för att förbättra dialogen mellan medborgare och myndigheter i frågor som korruptionsbekämpning, särskilt i offentliga leveransservice. Medan den tidsperiod då den började arbeta i Kambodja har varit kort, har TIC betydligt starkare medvetenhet och förståelse för öppenhet och korruptionsbekämpning. Under de kommande åren måste det gå djupare in sectorspecific frågor och arbeta mer med subnationell CSO, medan samtidigt identifiera möjligheter att arbeta med regeringen på dagordningen korruptionsbekämpning.

PDF image