Gender Equality 2013 - Mainstreaming gender equality and women’s rights

Publication date:
2014-10-08
Language:
English
Publication type:
Portfolio Overview
Description:
Jämställdhet är en mänsklig rättighet och en förutsättning för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling. Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar, har lika rättigheter, villkor, möjligheter och makt att forma sina egna liv och påverka samhället. Som en av tre tematiska prioriteringar för svenskt utvecklingssamarbete, skall ett jämställdhetsperspektiv genomsyra allt Sidas arbete. År 2013, 85 procent av Sidas totala portfölj haft jämställdhet som huvudsakliga verksamheten eller viktigt mål, varav 15 procent av det stöd som riktas specifikt genus jämställdhetsarbete.

PDF image