Environment and Climate Change 2013

Publication date:
2014-10-08
Language:
English
Publication type:
Portfolio Overview
Description:
Förändringar i miljön har störst påverkan på människor som lever i fattigdom. Klimatförändringarna ökar deras utsatthet och påverkar redan utvecklings möjligheter och försörjningsmöjligheter. Miljö och klimatförändringar är en av tre tematiska prioriteringar för det svenska utvecklingssamarbetet. År 2013, nästan hälften (45 procent) av det totala utvecklingsstöd från Sida hade miljön huvudsakliga eller betydande mål.

PDF image