Evaluation of “Leaders Engaged in New Democracies Network (LEND)” - Final Report

Publication date:
2014-09-26
Series:
Sida Decentralised Evaluation
Series number:
2014:38
Language:
English
Authors:
Alf Persson , Ludmila Ceban , Camille Pellerin
Description:
I denna rapport presenteras resultaten från evalaution av LEND, Ledare Engagerade i Nya Demokratier, som är ett pilotinitiativ förs av Club de Madrid och Community of Democracies, med stöd från det amerikanska utrikesdepartementet, Sida och en specialiserade kanadensiska IT-företaget OpenText. Syftet med utvärderingen har varit att utvärdera och analysera resultaten av projekt, samt för att ge rekommendationer om effektiviteten och nyttan av fortsatt stöd.

PDF image