Evaluation of National Democratic Institute’s (NDI) programme 2009-2014 in Burkina Faso: “Enhancing the ability of women leaders to engage effectively in pro-poor democratic governance” Final Report

Publication date:
2014-07-09
Series:
Sida Decentralised Evaluation
Series number:
2014:29
Language:
English
Authors:
Jérôme Gouzou , Bala Wenceslas Sanou , Susanne Vedsted
Description:
I denna rapport presenteras resultaten av utvärderingen av National Democratic Institute (NDI) program "Strengthening the capacity of women leaders to engage effectively in pro-poor democratic governance", för perioden 2009-2014. NDI: s program är ett genomtänkt program. Det är relevant i förhållande till Burkinabe sammanhanget, och det har anpassat sig till den oregelbundna karaktären av offentlig politik i landet. Det är, på samma sätt, i linje med den svenska strategin för utvecklingssamarbete i Burkina Faso. NDI: s program i Burkina Faso kännetecknas också av ett fåtal brister, och vissa aspekter av arbetet kräver mer djupgående reflektioner. Till exempel har NDI inte anpassat sin modell för att definiera kvinnliga befogenheter till programteorin av förändring, och bevakningssystemet saknar effektivitet på grund av en brist på kvalitativa data.

PDF image